Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lindemark Transport AS
Juridisk navn:  Lindemark Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69224130
Industriveien 3 Industriveien 3 Fax: 69221442
1890 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 988024198
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pluss & Minus AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.24%
Resultat  
  
609.58%
Egenkapital  
  
52.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.641.000 23.624.000 24.247.000 22.079.000 20.881.000
Resultat: 1.185.000 167.000 -193.000 178.000 174.000
Egenkapital: 2.687.000 1.763.000 1.632.000 1.798.000 1.678.000
Regnskap for  Lindemark Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.641.000 23.624.000 24.247.000 22.079.000 20.881.000
Driftskostnader -27.364.000 -23.364.000 -24.338.000 -21.815.000 -20.649.000
Driftsresultat 1.276.000 260.000 -91.000 264.000 232.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -91.000 -94.000 -102.000 -87.000 -57.000
Finans -91.000 -94.000 -102.000 -87.000 -57.000
Resultat før skatt 1.185.000 167.000 -193.000 178.000 174.000
Skattekostnad -261.000 -37.000 27.000 -58.000 -61.000
Årsresultat 924.000 131.000 -166.000 120.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.297.000 3.838.000 4.182.000 3.859.000 3.837.000
Sum omløpsmidler 5.457.000 3.867.000 4.125.000 5.172.000 4.370.000
Sum eiendeler 8.754.000 7.705.000 8.307.000 9.031.000 8.207.000
Sum opptjent egenkapital 2.578.000 1.654.000 1.523.000 1.689.000 1.569.000
Sum egenkapital 2.687.000 1.763.000 1.632.000 1.798.000 1.678.000
Sum langsiktig gjeld 1.355.000 1.930.000 2.207.000 2.263.000 2.354.000
Sum kortsiktig gjeld 4.712.000 4.012.000 4.468.000 4.970.000 4.175.000
Sum gjeld og egenkapital 8.754.000 7.705.000 8.307.000 9.031.000 8.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.353.000 23.624.000 23.939.000 21.748.000 20.587.000
Andre inntekter 288.000 0 308.000 331.000 294.000
Driftsinntekter 28.641.000 23.624.000 24.247.000 22.079.000 20.881.000
Varekostnad -204.000 -262.000 -695.000 -1.220.000 -1.087.000
Lønninger -12.441.000 -10.475.000 -10.708.000 -9.967.000 -8.622.000
Avskrivning -771.000 -666.000 -619.000 -573.000 -683.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.948.000 -11.961.000 -12.316.000 -10.055.000 -10.257.000
Driftskostnader -27.364.000 -23.364.000 -24.338.000 -21.815.000 -20.649.000
Driftsresultat 1.276.000 260.000 -91.000 264.000 232.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -91.000 -94.000 -102.000 -87.000 -57.000
Finans -91.000 -94.000 -102.000 -87.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 924.000 131.000 -166.000 120.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 81.000 342.000 379.000 352.000 410.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.764.000 3.167.000 3.299.000 2.828.000 2.861.000
Sum varige driftsmidler 2.764.000 3.167.000 3.299.000 2.828.000 2.861.000
Sum finansielle anleggsmidler 452.000 330.000 504.000 679.000 567.000
Sum anleggsmidler 3.297.000 3.838.000 4.182.000 3.859.000 3.837.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.615.000 2.745.000 2.908.000 3.878.000 3.232.000
Andre fordringer 572.000 699.000 957.000 752.000 821.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.269.000 423.000 259.000 542.000 317.000
Sum omløpsmidler 5.457.000 3.867.000 4.125.000 5.172.000 4.370.000
Sum eiendeler 8.754.000 7.705.000 8.307.000 9.031.000 8.207.000
Sum opptjent egenkapital 2.578.000 1.654.000 1.523.000 1.689.000 1.569.000
Sum egenkapital 2.687.000 1.763.000 1.632.000 1.798.000 1.678.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 418.000 0 171.000
Sum langsiktig gjeld 1.355.000 1.930.000 2.207.000 2.263.000 2.354.000
Leverandørgjeld 1.160.000 940.000 925.000 1.894.000 1.095.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.449.000 1.349.000 1.278.000 1.243.000 1.272.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.102.000 1.723.000 1.847.000 1.832.000 1.637.000
Sum kortsiktig gjeld 4.712.000 4.012.000 4.468.000 4.970.000 4.175.000
Sum gjeld og egenkapital 8.754.000 7.705.000 8.307.000 9.031.000 8.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 745.000 -145.000 -343.000 202.000 195.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.9 1 1
Soliditet 30.7 22.9 19.6 19.9 20.4
Resultatgrad 4.5 1.1 -0.4 1.2 1.1
Rentedekningsgrad 14.0 2.8 -0.9 3 4.1
Gjeldsgrad 2.3 3.4 4.1 4 3.9
Total kapitalrentabilitet 14.6 3.4 -1.1 2.9 2.8
Signatur
20.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex