Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lindman Arkitektkontor As
Juridisk navn:  Lindman Arkitektkontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62512470
Postboks 98 Brugata 50 Fax: 62512480
2301 Hamar 2321 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 982851165
Aksjekapital: 80.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Hamar AS
Utvikling:
Omsetning  
  
70.99%
Resultat  
  
-39.32%
Egenkapital  
  
94.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 277.000 162.000 0 18.000 0
Resultat: 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Egenkapital: -4.000 -74.000 -191.000 -17.000 -1.000
Regnskap for  Lindman Arkitektkontor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 277.000 162.000 0 18.000 0
Driftskostnader -207.000 -46.000 -175.000 -33.000 -24.000
Driftsresultat 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 195.000 187.000 58.000 267.000 300.000
Sum eiendeler 195.000 187.000 58.000 267.000 300.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 -154.000 -271.000 -97.000 -81.000
Sum egenkapital -4.000 -74.000 -191.000 -17.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 199.000 262.000 249.000 284.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000 188.000 58.000 267.000 301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 277.000 162.000 0 18.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 277.000 162.000 0 18.000 0
Varekostnad -2.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -44.000 -175.000 -33.000 -24.000
Driftskostnader -207.000 -46.000 -175.000 -33.000 -24.000
Driftsresultat 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 71.000 117.000 -175.000 -15.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 73.000 139.000 42.000 249.000 281.000
Andre fordringer 94.000 0 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.000 48.000 16.000 18.000 9.000
Sum omløpsmidler 195.000 187.000 58.000 267.000 300.000
Sum eiendeler 195.000 187.000 58.000 267.000 300.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 -154.000 -271.000 -97.000 -81.000
Sum egenkapital -4.000 -74.000 -191.000 -17.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 18.000 0 0 47.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 24.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 179.000 220.000 249.000 284.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 262.000 249.000 284.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000 188.000 58.000 267.000 301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 -75.000 -191.000 -17.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.7 0.2 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.2 0.9 1
Soliditet -2.1 -39.4 -329.3 -6.4 -0.3
Resultatgrad 25.6 72.2 -83.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -49.8 -3.5 -1.3 -16.7
Total kapitalrentabilitet 36.4 62.2 -301.7 -5.6
Signatur
10.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.12.2020
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex