Link Medical Research AS
Juridisk navn:  Link Medical Research AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22589000
Postboks 4382 Nydalen Gjerdrums Vei 19 Fax: 63893211
0402 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975384047
Aksjekapital: 4.400.000 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 9/12/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.82%
Resultat  
  
56.26%
Egenkapital  
  
-10.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 81.274.000 74.690.000 74.463.000 100.377.000 113.785.000
Resultat: -1.519.000 -3.473.000 -5.369.000 7.001.000 7.615.000
Egenkapital: 16.353.000 18.360.000 20.919.000 24.476.000 15.974.000
Regnskap for  Link Medical Research AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 81.274.000 74.690.000 74.463.000 100.377.000 113.785.000
Driftskostnader -78.732.000 -81.683.000 -79.001.000 -102.457.000 -105.985.000
Driftsresultat 2.542.000 -6.992.000 -4.539.000 -2.080.000 7.801.000
Finansinntekter 2.697.000 7.190.000 385.000 9.560.000 153.000
Finanskostnader -6.757.000 -3.671.000 -1.215.000 -478.000 -339.000
Finans -4.060.000 3.519.000 -830.000 9.082.000 -186.000
Resultat før skatt -1.519.000 -3.473.000 -5.369.000 7.001.000 7.615.000
Skattekostnad -2.488.000 896.000 2.203.000 -499.000 -600.000
Årsresultat -4.007.000 -2.577.000 -3.166.000 6.502.000 7.015.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.497.000 48.535.000 34.208.000 29.062.000 3.742.000
Sum omløpsmidler 24.160.000 31.697.000 31.274.000 34.340.000 39.530.000
Sum eiendeler 59.657.000 80.232.000 65.482.000 63.402.000 43.272.000
Sum opptjent egenkapital 11.953.000 15.960.000 18.519.000 22.076.000 15.574.000
Sum egenkapital 16.353.000 18.360.000 20.919.000 24.476.000 15.974.000
Sum langsiktig gjeld 20.412.000 35.409.000 26.113.000 13.835.000 0
Sum kortsiktig gjeld 22.892.000 26.464.000 18.451.000 25.092.000 27.298.000
Sum gjeld og egenkapital 59.657.000 80.233.000 65.483.000 63.403.000 43.272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.274.000 74.690.000 74.404.000 101.798.000 109.175.000
Andre inntekter 58.000 -1.421.000 4.611.000
Driftsinntekter 81.274.000 74.690.000 74.463.000 100.377.000 113.785.000
Varekostnad -12.977.000 -16.433.000 -13.473.000 -11.880.000 -10.323.000
Lønninger -58.352.000 -53.424.000 -51.757.000 -74.522.000 -79.353.000
Avskrivning -410.000 -291.000 -392.000 -751.000 -864.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.993.000 -11.535.000 -13.379.000 -15.304.000 -15.445.000
Driftskostnader -78.732.000 -81.683.000 -79.001.000 -102.457.000 -105.985.000
Driftsresultat 2.542.000 -6.992.000 -4.539.000 -2.080.000 7.801.000
Finansinntekter 2.697.000 7.190.000 385.000 9.560.000 153.000
Finanskostnader -6.757.000 -3.671.000 -1.215.000 -478.000 -339.000
Finans -4.060.000 3.519.000 -830.000 9.082.000 -186.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -3.500.000
Årsresultat -4.007.000 -2.577.000 -3.166.000 6.502.000 7.015.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.235.000 4.184.000 2.426.000 223.000 133.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 955.000 612.000 618.000 446.000 1.203.000
Sum varige driftsmidler 994.000 651.000 657.000 484.000 1.242.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.269.000 43.701.000 31.125.000 28.355.000 2.367.000
Sum anleggsmidler 35.497.000 48.535.000 34.208.000 29.062.000 3.742.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.687.000 12.720.000 13.804.000 19.973.000 23.081.000
Andre fordringer 2.762.000 2.025.000 776.000 2.494.000 1.696.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.841.000 10.055.000 7.770.000 4.009.000 6.971.000
Sum omløpsmidler 24.160.000 31.697.000 31.274.000 34.340.000 39.530.000
Sum eiendeler 59.657.000 80.232.000 65.482.000 63.402.000 43.272.000
Sum opptjent egenkapital 11.953.000 15.960.000 18.519.000 22.076.000 15.574.000
Sum egenkapital 16.353.000 18.360.000 20.919.000 24.476.000 15.974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.786.000 13.612.000 6.309.000 3.939.000 857.000
Sum langsiktig gjeld 20.412.000 35.409.000 26.113.000 13.835.000 0
Leverandørgjeld 2.188.000 2.057.000 617.000 2.881.000 2.629.000
Betalbar skatt 0 169.000 1.588.000
Skyldig offentlige avgifter 5.392.000 5.471.000 6.514.000 8.026.000 8.467.000
Utbytte 0 0 -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 8.525.000 5.325.000 5.012.000 10.077.000 10.257.000
Sum kortsiktig gjeld 22.892.000 26.464.000 18.451.000 25.092.000 27.298.000
Sum gjeld og egenkapital 59.657.000 80.233.000 65.483.000 63.403.000 43.272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.268.000 5.233.000 12.823.000 9.248.000 12.232.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.7 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.7 1.4 1.4
Soliditet 27.4 22.9 31.9 38.6 36.9
Resultatgrad 3.1 -9.4 -6.1 -2.1 6.9
Rentedekningsgrad 0.4 -1.9 -3.7 -4.4 2
Gjeldsgrad 2.6 3.4 2.1 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 8.8 0.2 -6.3 11.8 18.4
Signatur
23.12.2021
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex