Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lio Auto AS
Juridisk navn:  Lio Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35077132
Storvegen 229 Fax: 35077077
3880 Dalen 3880 Dalen
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tokke
Org.nr: 913955668
Aksjekapital: 570.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 1/4/1978 1
Foretakstype: AS
Revisor: Johre Revisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.88%
Resultat  
  
35.08%
Egenkapital  
  
15.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.701.000 21.315.000 20.325.000 19.933.000 21.422.000
Resultat: 851.000 630.000 474.000 519.000 373.000
Egenkapital: 3.442.000 2.980.000 2.691.000 2.465.000 2.208.000
Regnskap for  Lio Auto AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.701.000 21.315.000 20.325.000 19.933.000 21.422.000
Driftskostnader -19.709.000 -20.535.000 -19.704.000 -19.255.000 -20.911.000
Driftsresultat 992.000 780.000 622.000 677.000 511.000
Finansinntekter 81.000 91.000 85.000 85.000 85.000
Finanskostnader -223.000 -241.000 -233.000 -243.000 -224.000
Finans -142.000 -150.000 -148.000 -158.000 -139.000
Resultat før skatt 851.000 630.000 474.000 519.000 373.000
Skattekostnad -188.000 -141.000 -98.000 -112.000 -80.000
Årsresultat 662.000 489.000 376.000 407.000 292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.401.000 7.435.000 6.608.000 7.021.000 7.521.000
Sum omløpsmidler 3.337.000 3.267.000 3.664.000 3.794.000 3.011.000
Sum eiendeler 10.738.000 10.702.000 10.272.000 10.815.000 10.532.000
Sum opptjent egenkapital 2.872.000 2.410.000 2.121.000 1.895.000 1.638.000
Sum egenkapital 3.442.000 2.980.000 2.691.000 2.465.000 2.208.000
Sum langsiktig gjeld 4.286.000 4.638.000 4.997.000 5.398.000 5.781.000
Sum kortsiktig gjeld 3.010.000 3.084.000 2.583.000 2.951.000 2.544.000
Sum gjeld og egenkapital 10.738.000 10.702.000 10.271.000 10.814.000 10.533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.695.000 21.152.000 20.325.000 19.904.000 21.377.000
Andre inntekter 6.000 163.000 0 29.000 45.000
Driftsinntekter 20.701.000 21.315.000 20.325.000 19.933.000 21.422.000
Varekostnad -9.357.000 -9.978.000 -9.444.000 -9.489.000 -11.737.000
Lønninger -7.335.000 -7.630.000 -7.418.000 -7.194.000 -6.485.000
Avskrivning -837.000 -704.000 -664.000 -695.000 -567.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.180.000 -2.223.000 -2.178.000 -1.877.000 -2.122.000
Driftskostnader -19.709.000 -20.535.000 -19.704.000 -19.255.000 -20.911.000
Driftsresultat 992.000 780.000 622.000 677.000 511.000
Finansinntekter 81.000 91.000 85.000 85.000 85.000
Finanskostnader -223.000 -241.000 -233.000 -243.000 -224.000
Finans -142.000 -150.000 -148.000 -158.000 -139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -150.000 -150.000 -80.000
Årsresultat 662.000 489.000 376.000 407.000 292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.499.000 5.791.000 4.920.000 5.125.000 5.367.000
Maskiner anlegg 609.000 661.000 891.000 1.187.000 1.484.000
Driftsløsøre 1.289.000 978.000 793.000 705.000 666.000
Sum varige driftsmidler 7.397.000 7.431.000 6.604.000 7.017.000 7.517.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 7.401.000 7.435.000 6.608.000 7.021.000 7.521.000
Varebeholdning 1.236.000 1.058.000 1.085.000 1.003.000 1.065.000
Kundefordringer 770.000 780.000 820.000 1.072.000 733.000
Andre fordringer 119.000 145.000 139.000 125.000 165.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.213.000 1.284.000 1.620.000 1.594.000 1.048.000
Sum omløpsmidler 3.337.000 3.267.000 3.664.000 3.794.000 3.011.000
Sum eiendeler 10.738.000 10.702.000 10.272.000 10.815.000 10.532.000
Sum opptjent egenkapital 2.872.000 2.410.000 2.121.000 1.895.000 1.638.000
Sum egenkapital 3.442.000 2.980.000 2.691.000 2.465.000 2.208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 228.000 256.000 247.000 286.000 319.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.286.000 4.638.000 4.997.000 5.398.000 5.781.000
Leverandørgjeld 818.000 686.000 474.000 856.000 765.000
Betalbar skatt 216.000 132.000 137.000 145.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 838.000 919.000 892.000 877.000 853.000
Utbytte -200.000 -200.000 -150.000 -150.000 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 939.000 1.147.000 931.000 924.000 807.000
Sum kortsiktig gjeld 3.010.000 3.084.000 2.583.000 2.951.000 2.544.000
Sum gjeld og egenkapital 10.738.000 10.702.000 10.271.000 10.814.000 10.533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 327.000 183.000 1.081.000 843.000 467.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 1 0.9 0.8
Soliditet 32.1 27.8 26.2 22.8 2
Resultatgrad 4.8 3.7 3.1 3.4 2.4
Rentedekningsgrad 4.4 3.2 2.7 2.8 2.3
Gjeldsgrad 2.1 2.6 2.8 3.4 3.8
Total kapitalrentabilitet 10.0 8.1 6.9 7 5.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex