Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lions Club Greåker
Juridisk navn:  Lions Club Greåker
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69140101
Postboks 58 Revyveien 2A Fax: 69317411
1720 Greåker 1718 Greåker
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 983678165
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/30/1981
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.71%
Resultat  
  
-1433.33%
Egenkapital  
  
-16.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 168.000 239.000 400.000 378.000 355.000
Resultat: -230.000 -15.000 137.000 128.000 7.000
Egenkapital: 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Regnskap for  Lions Club Greåker
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 168.000 239.000 400.000 378.000 355.000
Driftskostnader -398.000 -255.000 -263.000 -250.000 -348.000
Driftsresultat -230.000 -15.000 137.000 128.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -230.000 -15.000 137.000 128.000 7.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -230.000 -15.000 137.000 128.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Sum eiendeler 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Sum opptjent egenkapital 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Sum egenkapital 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.000 80.000 238.000 241.000 209.000
Andre inntekter 90.000 159.000 163.000 138.000 147.000
Driftsinntekter 168.000 239.000 400.000 378.000 355.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -398.000 -255.000 -263.000 -250.000 -348.000
Driftskostnader -398.000 -255.000 -263.000 -250.000 -348.000
Driftsresultat -230.000 -15.000 137.000 128.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -230.000 -15.000 137.000 128.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Sum omløpsmidler 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Sum eiendeler 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Sum opptjent egenkapital 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Sum egenkapital 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.168.000 1.398.000 977.000 840.000 715.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad -136.9 -6.3 34.3 33.9 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -19.7 -1.1 1 15.2 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex