Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lipro AS
Juridisk navn:  Lipro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61221880
Postboks 1057 Skurva Smestadvegen 27 Fax: 61221881
2605 Lillehammer 2619 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 913914945
Aksjekapital: 5.404.000 NOK
Etableringsdato: 3/6/1963 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.46%
Resultat  
  
-228.93%
Egenkapital  
  
-1.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 975.000 961.000 16.018.000 24.300.000 24.557.000
Resultat: -156.000 121.000 523.000 954.000 1.383.000
Egenkapital: 14.412.000 14.568.000 14.447.000 13.924.000 12.969.000
Regnskap for  Lipro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 975.000 961.000 16.018.000 24.300.000 24.557.000
Driftskostnader -1.131.000 -839.000 -15.504.000 -23.315.000 -23.107.000
Driftsresultat -156.000 122.000 515.000 985.000 1.450.000
Finansinntekter 1.000 0 11.000 22.000 60.000
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -52.000 -127.000
Finans 1.000 -1.000 8.000 -30.000 -67.000
Resultat før skatt -156.000 121.000 523.000 954.000 1.383.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -156.000 121.000 523.000 954.000 1.383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.405.000 13.280.000 13.744.000 8.707.000 9.151.000
Sum omløpsmidler 525.000 1.367.000 901.000 7.924.000 8.965.000
Sum eiendeler 14.930.000 14.647.000 14.645.000 16.631.000 18.116.000
Sum opptjent egenkapital 9.008.000 9.164.000 9.043.000 8.520.000 7.565.000
Sum egenkapital 14.412.000 14.568.000 14.447.000 13.924.000 12.969.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.803.000
Sum kortsiktig gjeld 518.000 79.000 198.000 2.707.000 3.343.000
Sum gjeld og egenkapital 14.930.000 14.647.000 14.645.000 16.631.000 18.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 12.000 4.040.000 6.297.000 6.019.000
Andre inntekter 969.000 949.000 11.979.000 18.003.000 18.538.000
Driftsinntekter 975.000 961.000 16.018.000 24.300.000 24.557.000
Varekostnad 0 0 -1.427.000 -2.089.000 -1.852.000
Lønninger 0 0 -9.585.000 -15.711.000 -15.723.000
Avskrivning -563.000 -494.000 -650.000 -714.000 -808.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -568.000 -345.000 -3.880.000 -4.811.000 -4.733.000
Driftskostnader -1.131.000 -839.000 -15.504.000 -23.315.000 -23.107.000
Driftsresultat -156.000 122.000 515.000 985.000 1.450.000
Finansinntekter 1.000 0 11.000 22.000 60.000
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -52.000 -127.000
Finans 1.000 -1.000 8.000 -30.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -156.000 121.000 523.000 954.000 1.383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.957.000 7.332.000 7.796.000 8.132.000 8.420.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 403.000 580.000
Sum varige driftsmidler 7.957.000 7.332.000 7.796.000 8.535.000 9.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.448.000 5.948.000 5.948.000 172.000 151.000
Sum anleggsmidler 14.405.000 13.280.000 13.744.000 8.707.000 9.151.000
Varebeholdning 0 0 0 444.000 416.000
Kundefordringer 7.000 20.000 6.000 1.505.000 3.444.000
Andre fordringer 114.000 117.000 150.000 92.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 403.000 1.230.000 744.000 5.883.000 5.008.000
Sum omløpsmidler 525.000 1.367.000 901.000 7.924.000 8.965.000
Sum eiendeler 14.930.000 14.647.000 14.645.000 16.631.000 18.116.000
Sum opptjent egenkapital 9.008.000 9.164.000 9.043.000 8.520.000 7.565.000
Sum egenkapital 14.412.000 14.568.000 14.447.000 13.924.000 12.969.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.803.000
Leverandørgjeld 67.000 65.000 141.000 504.000 646.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 0 57.000 896.000 1.083.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 392.000 15.000 0 1.307.000 1.614.000
Sum kortsiktig gjeld 518.000 79.000 198.000 2.707.000 3.343.000
Sum gjeld og egenkapital 14.930.000 14.647.000 14.645.000 16.631.000 18.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 1.288.000 703.000 5.217.000 5.622.000
Likviditetsgrad 1 1 17.3 4.6 2.9 2.7
Likviditetsgrad 2 1 17.3 4.6 2.8 2.6
Soliditet 96.5 99.5 98.6 83.7 71.6
Resultatgrad 12.7 3.2 4.1 5.9
Rentedekningsgrad 1 171.7 18.9 11.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.8 3.6 6.1 8.3
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex