Lisa Cooper Holding AS
Juridisk navn:  Lisa Cooper Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90133927
Tuengen allé 20B Tuengen allé 20B Fax:
0374 Oslo 374 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998449634
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/15/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Intunor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.26%
Resultat  
  
-43.48%
Egenkapital  
  
13.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 45.000 47.000 40.000 43.000 153.000
Resultat: 13.000 23.000 23.000 -4.000 7.000
Egenkapital: -75.000 -87.000 -110.000 -133.000 -129.000
Regnskap for  Lisa Cooper Holding AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 45.000 47.000 40.000 43.000 153.000
Driftskostnader -32.000 -24.000 -17.000 -46.000 -145.000
Driftsresultat 13.000 23.000 23.000 -4.000 7.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 13.000 23.000 23.000 -4.000 7.000
Skattekostnad -1.000 0 0
Årsresultat 12.000 23.000 23.000 -4.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 236.000 236.000 215.000 215.000 26.000
Sum omløpsmidler 8.000 27.000 33.000 14.000 53.000
Sum eiendeler 244.000 263.000 248.000 229.000 79.000
Sum opptjent egenkapital -113.000 -125.000 -148.000 -171.000 -167.000
Sum egenkapital -75.000 -87.000 -110.000 -133.000 -129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 319.000 350.000 358.000 361.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 244.000 263.000 248.000 228.000 79.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 46.000 40.000 43.000 153.000
Andre inntekter 1.000 0 0
Driftsinntekter 45.000 47.000 40.000 43.000 153.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 -6.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -24.000 -17.000 -46.000 -139.000
Driftskostnader -32.000 -24.000 -17.000 -46.000 -145.000
Driftsresultat 13.000 23.000 23.000 -4.000 7.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 12.000 23.000 23.000 -4.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 61.000 61.000 40.000 40.000 20.000
Sum varige driftsmidler 61.000 61.000 40.000 40.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 175.000 175.000 175.000 175.000 6.000
Sum anleggsmidler 236.000 236.000 215.000 215.000 26.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 17.000 0 38.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 8.000 10.000 33.000 13.000 14.000
Sum omløpsmidler 8.000 27.000 33.000 14.000 53.000
Sum eiendeler 244.000 263.000 248.000 229.000 79.000
Sum opptjent egenkapital -113.000 -125.000 -148.000 -171.000 -167.000
Sum egenkapital -75.000 -87.000 -110.000 -133.000 -129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 7.000 0 1.000
Betalbar skatt 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 1.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 314.000 350.000 351.000 361.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 350.000 358.000 361.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 244.000 263.000 248.000 228.000 79.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -311.000 -323.000 -325.000 -347.000 -155.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.3
Soliditet -30.7 -33.1 -44.4 -58.3 -163.3
Resultatgrad 28.9 48.9 57.5 -9.3 4.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.3 -4.0 -3.3 -2.7 -1.6
Total kapitalrentabilitet 5.3 8.7 9.3 -1.8 8.9
Signatur
14.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex