Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lista Fjellboring As
Juridisk navn:  Lista Fjellboring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92222748
Postboks 111 Vinneim 1 Fax:
4557 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 818983972
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
44.9%
Egenkapital  
  
-44.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 877.000 550.000
Resultat: -27.000 -49.000 -70.000 67.000
Egenkapital: 26.000 47.000 85.000 143.000
Regnskap for  Lista Fjellboring As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 877.000 550.000
Driftskostnader -27.000 -49.000 -947.000 -483.000
Driftsresultat -27.000 -49.000 -70.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -27.000 -49.000 -70.000 67.000
Skattekostnad 6.000 11.000 12.000 -24.000
Årsresultat -21.000 -38.000 -58.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 23.000 12.000 0
Sum omløpsmidler 21.000 113.000 254.000 189.000
Sum eiendeler 50.000 136.000 266.000 189.000
Sum opptjent egenkapital -74.000 -53.000 -15.000 43.000
Sum egenkapital 26.000 47.000 85.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 89.000 181.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 136.000 266.000 189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 723.000 550.000
Andre inntekter 0 0 154.000 0
Driftsinntekter 0 0 877.000 550.000
Varekostnad 0 0 -102.000 0
Lønninger 0 0 -279.000 -66.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -49.000 -566.000 -417.000
Driftskostnader -27.000 -49.000 -947.000 -483.000
Driftsresultat -27.000 -49.000 -70.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -38.000 -58.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 23.000 12.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 23.000 12.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 36.000 1.000
Andre fordringer 20.000 19.000 213.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 93.000 5.000 158.000
Sum omløpsmidler 21.000 113.000 254.000 189.000
Sum eiendeler 50.000 136.000 266.000 189.000
Sum opptjent egenkapital -74.000 -53.000 -15.000 43.000
Sum egenkapital 26.000 47.000 85.000 143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 49.000 28.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 24.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 120.000 -15.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 36.000 33.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 89.000 181.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 136.000 266.000 189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 24.000 73.000 143.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 1.4 4.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1.4 4.1
Soliditet 5 34.6 3 75.7
Resultatgrad 12.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 1.9 2.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -26.3 35.4
Signatur
14.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex