Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Listentobirds As
Juridisk navn:  Listentobirds As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93010010
Leilighet 156 Kantarellen Terrasse 19 Leilighet 156 Kantarellen Terrasse 19 Fax:
1286 Oslo 1286 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991429441
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
72.5%
Resultat  
  
73.33%
Egenkapital  
  
11.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 69.000 40.000 17.000 33.000 60.000
Resultat: 52.000 30.000 7.000 -17.000 3.000
Egenkapital: -397.000 -449.000 -479.000 -486.000 -469.000
Regnskap for  Listentobirds As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 69.000 40.000 17.000 33.000 60.000
Driftskostnader -17.000 -10.000 -10.000 -9.000 -15.000
Driftsresultat 52.000 30.000 7.000 24.000 45.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -42.000 -42.000
Finans 0 0 -42.000 -42.000
Resultat før skatt 52.000 30.000 7.000 -17.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 30.000 7.000 -17.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 209.000 158.000 128.000 110.000 98.000
Sum eiendeler 209.000 158.000 128.000 110.000 98.000
Sum opptjent egenkapital -517.000 -569.000 -599.000 -606.000 -589.000
Sum egenkapital -397.000 -449.000 -479.000 -486.000 -469.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 606.000 607.000 607.000 597.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 209.000 158.000 128.000 111.000 98.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.000 40.000 17.000 33.000 60.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 69.000 40.000 17.000 33.000 60.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -10.000 -10.000 -9.000 -15.000
Driftskostnader -17.000 -10.000 -10.000 -9.000 -15.000
Driftsresultat 52.000 30.000 7.000 24.000 45.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -42.000 -42.000
Finans 0 0 -42.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 30.000 7.000 -17.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000
Kundefordringer 27.000 27.000 27.000 28.000 7.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 96.000 45.000 15.000 0 5.000
Sum omløpsmidler 209.000 158.000 128.000 110.000 98.000
Sum eiendeler 209.000 158.000 128.000 110.000 98.000
Sum opptjent egenkapital -517.000 -569.000 -599.000 -606.000 -589.000
Sum egenkapital -397.000 -449.000 -479.000 -486.000 -469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -10.000 -10.000 -10.000 -12.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -21.000 -21.000 -21.000 -20.000 -13.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 638.000 638.000 638.000 629.000 579.000
Sum kortsiktig gjeld 606.000 607.000 607.000 597.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 209.000 158.000 128.000 111.000 98.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -397.000 -449.000 -479.000 -487.000 -469.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.2 0 0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0 0
Soliditet -190.0 -284.2 -374.2 -437.8 -478.6
Resultatgrad 75.4 7 41.2 72.7 7
Rentedekningsgrad 0.6 1.1
Gjeldsgrad -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet 24.9 1 5.5 21.6 45.9
Signatur
09.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex