Lister Bilutleie As
Juridisk navn:  Lister Bilutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Helvik brygge 18 Helvik brygge 18 Fax:
4560 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 920437621
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.61%
Resultat  
  
141.67%
Egenkapital  
  
11.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 68.000 109.000 30.000
Resultat: 5.000 -12.000 -71.000
Egenkapital: -48.000 -54.000 -41.000
Regnskap for  Lister Bilutleie As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 68.000 109.000 30.000
Driftskostnader -63.000 -114.000 -99.000
Driftsresultat 5.000 -5.000 -68.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -7.000 -3.000
Finans -7.000 -3.000
Resultat før skatt 5.000 -12.000 -71.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 5.000 -12.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 229.000 254.000
Sum omløpsmidler 45.000 14.000 10.000
Sum eiendeler 265.000 243.000 264.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -84.000 -71.000
Sum egenkapital -48.000 -54.000 -41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 314.000 296.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 242.000 264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 109.000 30.000
Andre inntekter 3.000 0 0
Driftsinntekter 68.000 109.000 30.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -4.000 -25.000 -35.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -89.000 -64.000
Driftskostnader -63.000 -114.000 -99.000
Driftsresultat 5.000 -5.000 -68.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -7.000 -3.000
Finans -7.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 5.000 -12.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 220.000 229.000 254.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 220.000 229.000 254.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 220.000 229.000 254.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 12.000 5.000 2.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 33.000 9.000 8.000
Sum omløpsmidler 45.000 14.000 10.000
Sum eiendeler 265.000 243.000 264.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -84.000 -71.000
Sum egenkapital -48.000 -54.000 -41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 3.000 -9.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 309.000 294.000 314.000
Sum kortsiktig gjeld 314.000 296.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 242.000 264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -269.000 -282.000 -295.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0
Soliditet -18.0 -22.3 -15.5
Resultatgrad 7.4 -4.6 -226.7
Rentedekningsgrad -0.7 -22.7
Gjeldsgrad -6.5 -5.5 -7.4
Total kapitalrentabilitet 1.9 -2.1 -25.8
Signatur
02.03.2018
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2018
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex