Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lithra Invest AS
Juridisk navn:  Lithra Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66850112
Smedsvingen 49 Smedsvingen 49 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 980422542
Aksjekapital: 30.340 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/27/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1107.69%
Resultat  
  
623.53%
Egenkapital  
  
-13.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.570.000 130.000 70.000 60.000 308.000
Resultat: 1.958.000 -374.000 1.530.000 4.471.000 1.347.000
Egenkapital: 7.029.000 8.171.000 10.945.000 11.115.000 7.144.000
Regnskap for  Lithra Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.570.000 130.000 70.000 60.000 308.000
Driftskostnader -1.309.000 -2.725.000 -855.000 -1.181.000 -1.041.000
Driftsresultat 261.000 -2.595.000 -785.000 -1.121.000 -733.000
Finansinntekter 1.697.000 2.358.000 2.327.000 5.775.000 2.081.000
Finanskostnader -137.000 -12.000 -183.000 0
Finans 1.697.000 2.221.000 2.315.000 5.592.000 2.081.000
Resultat før skatt 1.958.000 -374.000 1.530.000 4.471.000 1.347.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.958.000 -374.000 1.530.000 4.471.000 1.347.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.695.000 4.213.000 6.358.000 6.346.000 4.877.000
Sum omløpsmidler 2.584.000 4.694.000 4.865.000 4.985.000 2.461.000
Sum eiendeler 8.279.000 8.907.000 11.223.000 11.331.000 7.338.000
Sum opptjent egenkapital 6.998.000 8.140.000 10.914.000 11.085.000 7.114.000
Sum egenkapital 7.029.000 8.171.000 10.945.000 11.115.000 7.144.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.251.000 736.000 278.000 216.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 8.279.000 8.906.000 11.222.000 11.331.000 7.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.570.000 130.000 70.000 60.000 308.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.570.000 130.000 70.000 60.000 308.000
Varekostnad -4.000 -47.000 -267.000 -253.000 -302.000
Lønninger -1.133.000 -532.000 -419.000 -725.000 -414.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -172.000 -2.146.000 -169.000 -203.000 -325.000
Driftskostnader -1.309.000 -2.725.000 -855.000 -1.181.000 -1.041.000
Driftsresultat 261.000 -2.595.000 -785.000 -1.121.000 -733.000
Finansinntekter 1.697.000 2.358.000 2.327.000 5.775.000 2.081.000
Finanskostnader -137.000 -12.000 -183.000 0
Finans 1.697.000 2.221.000 2.315.000 5.592.000 2.081.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.100.000 -2.400.000 -1.700.000 -500.000 0
Årsresultat 1.958.000 -374.000 1.530.000 4.471.000 1.347.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.080.000 2.080.000 4.050.000 4.037.000 3.077.000
Sum varige driftsmidler 2.080.000 2.080.000 4.050.000 4.037.000 3.077.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.616.000 2.133.000 2.308.000 2.308.000 1.800.000
Sum anleggsmidler 5.695.000 4.213.000 6.358.000 6.346.000 4.877.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 204.000 1.626.000 1.626.000 1.539.000 1.501.000
Andre fordringer 761.000 1.308.000 1.111.000 917.000 744.000
Sum investeringer 157.000 155.000 93.000 10.000 12.000
Kasse, bank 1.462.000 1.606.000 2.035.000 2.519.000 204.000
Sum omløpsmidler 2.584.000 4.694.000 4.865.000 4.985.000 2.461.000
Sum eiendeler 8.279.000 8.907.000 11.223.000 11.331.000 7.338.000
Sum opptjent egenkapital 6.998.000 8.140.000 10.914.000 11.085.000 7.114.000
Sum egenkapital 7.029.000 8.171.000 10.945.000 11.115.000 7.144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 74.000 32.000 123.000 34.000
Utbytte -3.100.000 -2.400.000 -1.700.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.154.000 62.000 46.000 93.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 1.251.000 736.000 278.000 216.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 8.279.000 8.906.000 11.222.000 11.331.000 7.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.333.000 3.958.000 4.587.000 4.769.000 2.267.000
Likviditetsgrad 1 2.1 6.4 17.5 23.1 12.7
Likviditetsgrad 2 2.1 6.4 17.5 23.1 12.7
Soliditet 84.9 91.7 97.5 98.1 97.4
Resultatgrad 16.6 -1.996.2 -1121.4 -1868.3
Rentedekningsgrad -18.9 -65.4 -6.1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 23.6 -2.7 13.7 41.1 18.4
Signatur
10.02.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex