Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Livingroom Studios AS
Juridisk navn:  Livingroom Studios AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22425410
Torggata 11 Torggata 11 Fax: 22461069
0181 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981454286
Aksjekapital: 133.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.73%
Resultat  
  
-90.28%
Egenkapital  
  
3.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 459.000 520.000 473.000 429.000 340.000
Resultat: 7.000 72.000 87.000 52.000 -54.000
Egenkapital: 223.000 216.000 143.000 56.000 4.000
Regnskap for  Livingroom Studios AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 459.000 520.000 473.000 429.000 340.000
Driftskostnader -452.000 -448.000 -386.000 -376.000 -393.000
Driftsresultat 6.000 72.000 87.000 53.000 -53.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 7.000 72.000 87.000 52.000 -54.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 7.000 72.000 87.000 52.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 50.000 58.000 74.000 96.000
Sum omløpsmidler 257.000 263.000 141.000 136.000 148.000
Sum eiendeler 308.000 313.000 199.000 210.000 244.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 83.000 10.000 -77.000 -129.000
Sum egenkapital 223.000 216.000 143.000 56.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 89.000 47.000 146.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 313.000 198.000 210.000 243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 459.000 520.000 473.000 429.000 340.000
Driftsinntekter 459.000 520.000 473.000 429.000 340.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -8.000 -16.000 -22.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -452.000 -440.000 -370.000 -354.000 -371.000
Driftskostnader -452.000 -448.000 -386.000 -376.000 -393.000
Driftsresultat 6.000 72.000 87.000 53.000 -53.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.000 72.000 87.000 52.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 24.000 46.000
Sum varige driftsmidler 8.000 24.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 51.000 50.000 58.000 74.000 96.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 72.000 27.000 0 64.000
Andre fordringer 76.000 62.000 3.000 47.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 181.000 129.000 111.000 89.000 38.000
Sum omløpsmidler 257.000 263.000 141.000 136.000 148.000
Sum eiendeler 308.000 313.000 199.000 210.000 244.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 83.000 10.000 -77.000 -129.000
Sum egenkapital 223.000 216.000 143.000 56.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000
Leverandørgjeld 85.000 81.000 7.000 62.000 95.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 40.000 9.000 9.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 75.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 89.000 47.000 146.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 313.000 198.000 210.000 243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 172.000 174.000 94.000 -10.000 -83.000
Likviditetsgrad 1 3.0 3.0 3 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 3.0 3.0 3 0.9 0.6
Soliditet 72.4 69.0 72.2 26.7 1.6
Resultatgrad 1.3 13.8 18.4 12.4 -15.6
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 2.8 59.8
Total kapitalrentabilitet 2.3 23.0 43.9 25.2 -21.8
Signatur
03.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER
ALENE.
Prokurister
03.08.2022
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex