Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lizzis Pizza Drammen AS
Juridisk navn:  Lizzis Pizza Drammen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32839960
Øvre Torggate 4 Øvre Torggate 4 Fax: 32268330
3017 Drammen 3017 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 932212366
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 4/30/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Numbers As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.44%
Resultat  
  
-56.12%
Egenkapital  
  
-33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.700.000 12.654.000 17.326.000 18.087.000 17.858.000
Resultat: 897.000 2.044.000 3.046.000 3.424.000 3.779.000
Egenkapital: 1.547.000 2.309.000 714.000 606.000 570.000
Regnskap for  Lizzis Pizza Drammen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.700.000 12.654.000 17.326.000 18.087.000 17.858.000
Driftskostnader -9.742.000 -10.551.000 -14.243.000 -14.654.000 -14.063.000
Driftsresultat 958.000 2.103.000 3.084.000 3.433.000 3.795.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -59.000 -38.000 -10.000 -17.000
Finans -61.000 -59.000 -38.000 -9.000 -16.000
Resultat før skatt 897.000 2.044.000 3.046.000 3.424.000 3.779.000
Skattekostnad -197.000 -450.000 -670.000 -787.000 -906.000
Årsresultat 700.000 1.594.000 2.376.000 2.636.000 2.873.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.721.000 3.883.000 4.214.000 3.116.000 3.083.000
Sum omløpsmidler 1.527.000 1.200.000 2.461.000 2.928.000 3.339.000
Sum eiendeler 5.248.000 5.083.000 6.675.000 6.044.000 6.422.000
Sum opptjent egenkapital 1.447.000 2.209.000 614.000 506.000 470.000
Sum egenkapital 1.547.000 2.309.000 714.000 606.000 570.000
Sum langsiktig gjeld 745.000 1.005.000 1.253.000 11.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 2.955.000 1.769.000 4.707.000 5.427.000 5.778.000
Sum gjeld og egenkapital 5.247.000 5.083.000 6.674.000 6.044.000 6.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.699.000 12.549.000 17.242.000 18.087.000 17.858.000
Andre inntekter 1.000 105.000 85.000 0 0
Driftsinntekter 10.700.000 12.654.000 17.326.000 18.087.000 17.858.000
Varekostnad -2.882.000 -3.123.000 -4.423.000 -4.779.000 -4.868.000
Lønninger -4.219.000 -4.481.000 -6.756.000 -6.999.000 -6.402.000
Avskrivning -269.000 -267.000 -274.000 -194.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.396.000 -2.680.000 -2.790.000 -2.682.000 -2.615.000
Driftskostnader -9.742.000 -10.551.000 -14.243.000 -14.654.000 -14.063.000
Driftsresultat 958.000 2.103.000 3.084.000 3.433.000 3.795.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -59.000 -38.000 -10.000 -17.000
Finans -61.000 -59.000 -38.000 -9.000 -16.000
Konsernbidrag -1.462.000 -2.268.000 -2.600.000 -2.895.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 700.000 1.594.000 2.376.000 2.636.000 2.873.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 68.000 78.000 87.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.887.000 2.146.000 2.403.000 1.341.000 1.402.000
Sum varige driftsmidler 1.887.000 2.146.000 2.403.000 1.341.000 1.402.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.776.000 1.669.000 1.733.000 1.689.000 1.681.000
Sum anleggsmidler 3.721.000 3.883.000 4.214.000 3.116.000 3.083.000
Varebeholdning 113.000 90.000 133.000 153.000 110.000
Kundefordringer 155.000 31.000 120.000 125.000 193.000
Andre fordringer 469.000 1.022.000 462.000 514.000 521.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 789.000 58.000 1.746.000 2.135.000 2.515.000
Sum omløpsmidler 1.527.000 1.200.000 2.461.000 2.928.000 3.339.000
Sum eiendeler 5.248.000 5.083.000 6.675.000 6.044.000 6.422.000
Sum opptjent egenkapital 1.447.000 2.209.000 614.000 506.000 470.000
Sum egenkapital 1.547.000 2.309.000 714.000 606.000 570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.000 58.000 41.000 11.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.470.000 2.908.000 3.377.000 3.810.000
Sum langsiktig gjeld 745.000 1.005.000 1.253.000 11.000 74.000
Leverandørgjeld 248.000 318.000 275.000 473.000 517.000
Betalbar skatt 185.000 433.000 0 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 674.000 562.000 896.000 901.000 904.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 379.000 456.000 628.000 653.000 547.000
Sum kortsiktig gjeld 2.955.000 1.769.000 4.707.000 5.427.000 5.778.000
Sum gjeld og egenkapital 5.247.000 5.083.000 6.674.000 6.044.000 6.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.428.000 -569.000 -2.246.000 -2.499.000 -2.439.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
Soliditet 29.5 45.4 10.7 1 8.9
Resultatgrad 9.0 16.6 17.8 1 21.3
Rentedekningsgrad 15.7 35.6 81.2 343.3 223.2
Gjeldsgrad 2.4 1.2 8.3 9 10.3
Total kapitalrentabilitet 18.3 41.4 46.2 56.8 59.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex