Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lloyd Vaule AS
Juridisk navn:  Lloyd Vaule AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51452679
Vikesåbakkane 55 Vikesåbakkane 55 Fax:
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 985226342
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 12/2/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Fryd Revisjon As
Regnskapsfører: John Skårland As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.6%
Resultat  
  
58.12%
Egenkapital  
  
39.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.105.000 23.044.000 26.277.000 16.412.000 14.755.000
Resultat: 4.399.000 2.782.000 4.494.000 1.053.000 185.000
Egenkapital: 14.705.000 10.553.000 8.388.000 4.884.000 4.066.000
Regnskap for  Lloyd Vaule AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.105.000 23.044.000 26.277.000 16.412.000 14.755.000
Driftskostnader -22.355.000 -20.752.000 -21.890.000 -15.349.000 -14.556.000
Driftsresultat 1.749.000 2.292.000 4.387.000 1.064.000 199.000
Finansinntekter 2.659.000 506.000 117.000 1.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -17.000 -10.000 -11.000 -14.000
Finans 2.651.000 489.000 107.000 -10.000 -13.000
Resultat før skatt 4.399.000 2.782.000 4.494.000 1.053.000 185.000
Skattekostnad -247.000 -618.000 -990.000 -236.000 -33.000
Årsresultat 4.152.000 2.164.000 3.504.000 818.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.188.000 1.962.000 1.393.000 2.390.000 3.575.000
Sum omløpsmidler 17.393.000 12.119.000 11.212.000 5.871.000 3.812.000
Sum eiendeler 18.581.000 14.081.000 12.605.000 8.261.000 7.387.000
Sum opptjent egenkapital 14.604.000 10.452.000 8.287.000 4.783.000 3.965.000
Sum egenkapital 14.705.000 10.553.000 8.388.000 4.884.000 4.066.000
Sum langsiktig gjeld 186.000 394.000 136.000 186.000 295.000
Sum kortsiktig gjeld 3.690.000 3.134.000 4.082.000 3.191.000 3.025.000
Sum gjeld og egenkapital 18.581.000 14.081.000 12.606.000 8.261.000 7.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.781.000 21.561.000 26.277.000 16.398.000 14.707.000
Andre inntekter 323.000 1.483.000 0 14.000 48.000
Driftsinntekter 24.105.000 23.044.000 26.277.000 16.412.000 14.755.000
Varekostnad -7.897.000 -6.072.000 -7.074.000 -2.923.000 -1.204.000
Lønninger -8.812.000 -9.099.000 -8.977.000 -7.028.000 -8.593.000
Avskrivning -356.000 -450.000 -438.000 -632.000 -425.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.290.000 -5.131.000 -5.401.000 -4.766.000 -4.334.000
Driftskostnader -22.355.000 -20.752.000 -21.890.000 -15.349.000 -14.556.000
Driftsresultat 1.749.000 2.292.000 4.387.000 1.064.000 199.000
Finansinntekter 2.659.000 506.000 117.000 1.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -17.000 -10.000 -11.000 -14.000
Finans 2.651.000 489.000 107.000 -10.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.152.000 2.164.000 3.504.000 818.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 182.000 597.000 875.000 1.400.000 1.991.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 323.000 597.000 875.000 1.400.000 1.991.000
Sum finansielle anleggsmidler 865.000 1.365.000 518.000 990.000 1.585.000
Sum anleggsmidler 1.188.000 1.962.000 1.393.000 2.390.000 3.575.000
Varebeholdning 118.000 107.000 317.000 436.000 457.000
Kundefordringer 3.466.000 2.088.000 3.835.000 3.275.000 2.271.000
Andre fordringer 305.000 306.000 315.000 250.000 229.000
Sum investeringer 11.241.000 7.587.000 5.121.000 5.000 5.000
Kasse, bank 2.263.000 2.030.000 1.625.000 1.905.000 849.000
Sum omløpsmidler 17.393.000 12.119.000 11.212.000 5.871.000 3.812.000
Sum eiendeler 18.581.000 14.081.000 12.605.000 8.261.000 7.387.000
Sum opptjent egenkapital 14.604.000 10.452.000 8.287.000 4.783.000 3.965.000
Sum egenkapital 14.705.000 10.553.000 8.388.000 4.884.000 4.066.000
Sum avsetninger til forpliktelser 186.000 394.000 136.000 186.000 295.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 186.000 394.000 136.000 186.000 295.000
Leverandørgjeld 929.000 643.000 802.000 753.000 879.000
Betalbar skatt 455.000 359.000 1.040.000 345.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 1.204.000 1.133.000 1.036.000 1.154.000 993.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.101.000 999.000 1.203.000 938.000 1.135.000
Sum kortsiktig gjeld 3.690.000 3.134.000 4.082.000 3.191.000 3.025.000
Sum gjeld og egenkapital 18.581.000 14.081.000 12.606.000 8.261.000 7.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.703.000 8.985.000 7.130.000 2.680.000 787.000
Likviditetsgrad 1 4.7 3.9 2.7 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 4.7 3.8 2.7 1.7 1.1
Soliditet 79.1 74.9 66.5 59.1 55.1
Resultatgrad 7.3 9.9 16.7 6.5 1.3
Rentedekningsgrad 218.6 134.8 438.7 96.7 14.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 23.7 19.9 35.7 12.9 2.7
Signatur
25.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex