Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lobben Bygg As
Juridisk navn:  Lobben Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 9 Kjørestad terrasse 8 Fax:
4551 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 912454088
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/15/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ja-Data AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.24%
Resultat  
  
-57.1%
Egenkapital  
  
11.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.868.000 4.111.000 2.893.000 3.939.000 3.357.000
Resultat: 281.000 655.000 -122.000 762.000 673.000
Egenkapital: 2.146.000 1.930.000 1.420.000 1.518.000 940.000
Regnskap for  Lobben Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.868.000 4.111.000 2.893.000 3.939.000 3.357.000
Driftskostnader -2.586.000 -3.455.000 -3.013.000 -3.175.000 -2.683.000
Driftsresultat 283.000 657.000 -119.000 764.000 673.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -2.000 0
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -2.000 0
Resultat før skatt 281.000 655.000 -122.000 762.000 673.000
Skattekostnad -65.000 -145.000 24.000 -184.000 -169.000
Årsresultat 216.000 510.000 -98.000 578.000 504.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.084.000 658.000 584.000 666.000 719.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 1.766.000 1.304.000 1.566.000 1.532.000
Sum eiendeler 2.298.000 2.424.000 1.888.000 2.232.000 2.251.000
Sum opptjent egenkapital 2.116.000 1.900.000 1.390.000 1.488.000 910.000
Sum egenkapital 2.146.000 1.930.000 1.420.000 1.518.000 940.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 494.000 468.000 714.000 1.312.000
Sum gjeld og egenkapital 2.297.000 2.424.000 1.888.000 2.232.000 2.252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.150.000 3.961.000 2.611.000 4.131.000 3.165.000
Andre inntekter -282.000 150.000 282.000 -192.000 192.000
Driftsinntekter 2.868.000 4.111.000 2.893.000 3.939.000 3.357.000
Varekostnad -1.348.000 -2.323.000 -1.837.000 -2.069.000 -1.602.000
Lønninger -775.000 -761.000 -823.000 -681.000 -689.000
Avskrivning -150.000 -126.000 -127.000 -123.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -313.000 -245.000 -226.000 -302.000 -290.000
Driftskostnader -2.586.000 -3.455.000 -3.013.000 -3.175.000 -2.683.000
Driftsresultat 283.000 657.000 -119.000 764.000 673.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -2.000 0
Finans -2.000 -3.000 -3.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 216.000 510.000 -98.000 578.000 504.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 16.000 66.000 21.000 7.000
Fast eiendom 362.000 409.000 475.000 540.000 606.000
Maskiner anlegg 560.000 29.000 40.000 51.000 0
Driftsløsøre 154.000 204.000 3.000 54.000 107.000
Sum varige driftsmidler 1.076.000 642.000 518.000 645.000 712.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.084.000 658.000 584.000 666.000 719.000
Varebeholdning 7.000 7.000 7.000 7.000 0
Kundefordringer 270.000 704.000 554.000 939.000 780.000
Andre fordringer 8.000 12.000 0 11.000 234.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 929.000 1.044.000 744.000 609.000 518.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 1.766.000 1.304.000 1.566.000 1.532.000
Sum eiendeler 2.298.000 2.424.000 1.888.000 2.232.000 2.251.000
Sum opptjent egenkapital 2.116.000 1.900.000 1.390.000 1.488.000 910.000
Sum egenkapital 2.146.000 1.930.000 1.420.000 1.518.000 940.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -231.000 -10.000 -168.000 -69.000 25.000
Betalbar skatt 56.000 95.000 21.000 198.000 181.000
Skyldig offentlige avgifter 165.000 311.000 247.000 298.000 224.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 98.000 369.000 286.000 882.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 494.000 468.000 714.000 1.312.000
Sum gjeld og egenkapital 2.297.000 2.424.000 1.888.000 2.232.000 2.252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.063.000 1.272.000 836.000 852.000 220.000
Likviditetsgrad 1 8.0 3.6 2.8 2.2 1.2
Likviditetsgrad 2 8.0 3.6 2.8 2.2 1.2
Soliditet 93.4 79.6 75.2 6 41.7
Resultatgrad 9.9 1 -4.1 19.4 2
Rentedekningsgrad 141.5 2 -39.7 3
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.3 0.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 12.3 27.1 -6.3 34.2 29.9
Signatur
27.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.09.2013
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex