Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lobo Vision AS
Juridisk navn:  Lobo Vision AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Spennings Gate 1 Spennings Gate 1 Fax:
3616 Kongsberg 3616 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 987655224
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/17/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Ø. H. Regnskap Autorisert Regnskapsførerselskap
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.17%
Resultat  
  
-67.07%
Egenkapital  
  
-14.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.435.000 7.622.000 8.206.000 7.626.000 6.955.000
Resultat: 1.429.000 4.339.000 3.077.000 2.729.000 3.058.000
Egenkapital: 16.297.000 18.956.000 16.199.000 14.662.000 13.491.000
Regnskap for  Lobo Vision AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.435.000 7.622.000 8.206.000 7.626.000 6.955.000
Driftskostnader -1.075.000 -5.075.000 -5.904.000 -5.347.000 -4.482.000
Driftsresultat 360.000 2.547.000 2.301.000 2.278.000 2.473.000
Finansinntekter 1.320.000 2.042.000 781.000 452.000 488.000
Finanskostnader -250.000 -250.000 -4.000 0 -1.000
Finans 1.070.000 1.792.000 777.000 452.000 487.000
Resultat før skatt 1.429.000 4.339.000 3.077.000 2.729.000 3.058.000
Skattekostnad -88.000 -582.000 -540.000 -559.000 -631.000
Årsresultat 1.341.000 3.757.000 2.537.000 2.171.000 2.427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.287.000 12.903.000 8.638.000 8.339.000 8.207.000
Sum omløpsmidler 2.348.000 8.967.000 10.333.000 9.162.000 10.960.000
Sum eiendeler 17.635.000 21.870.000 18.971.000 17.501.000 19.167.000
Sum opptjent egenkapital 16.197.000 18.856.000 16.099.000 14.562.000 13.391.000
Sum egenkapital 16.297.000 18.956.000 16.199.000 14.662.000 13.491.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.338.000 2.914.000 2.771.000 2.839.000 5.675.000
Sum gjeld og egenkapital 17.635.000 21.870.000 18.971.000 17.501.000 19.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.435.000 7.622.000 8.206.000 7.626.000 6.955.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.435.000 7.622.000 8.206.000 7.626.000 6.955.000
Varekostnad -15.000 -72.000 -17.000 -37.000 -53.000
Lønninger -842.000 -4.631.000 -5.269.000 -4.657.000 -4.003.000
Avskrivning -4.000 -8.000 -8.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -368.000 -610.000 -645.000 -422.000
Driftskostnader -1.075.000 -5.075.000 -5.904.000 -5.347.000 -4.482.000
Driftsresultat 360.000 2.547.000 2.301.000 2.278.000 2.473.000
Finansinntekter 1.320.000 2.042.000 781.000 452.000 488.000
Finanskostnader -250.000 -250.000 -4.000 0 -1.000
Finans 1.070.000 1.792.000 777.000 452.000 487.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -4.000.000
Årsresultat 1.341.000 3.757.000 2.537.000 2.171.000 2.427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 13.000 21.000
Sum varige driftsmidler 4.000 13.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.287.000 12.903.000 8.634.000 8.326.000 8.186.000
Sum anleggsmidler 15.287.000 12.903.000 8.638.000 8.339.000 8.207.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 150.000 32.000 0 1.000 14.000
Andre fordringer 1.000 74.000 78.000 63.000
Sum investeringer 0 716.000 755.000
Kasse, bank 2.198.000 8.933.000 10.259.000 8.367.000 10.129.000
Sum omløpsmidler 2.348.000 8.967.000 10.333.000 9.162.000 10.960.000
Sum eiendeler 17.635.000 21.870.000 18.971.000 17.501.000 19.167.000
Sum opptjent egenkapital 16.197.000 18.856.000 16.099.000 14.562.000 13.391.000
Sum egenkapital 16.297.000 18.956.000 16.199.000 14.662.000 13.491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 1.000
Leverandørgjeld 3.000 0 2.000 0
Betalbar skatt 88.000 583.000 539.000 559.000 630.000
Skyldig offentlige avgifter 157.000 895.000 756.000 850.000 683.000
Utbytte -4.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.090.000 1.437.000 1.476.000 1.428.000 4.361.000
Sum kortsiktig gjeld 1.338.000 2.914.000 2.771.000 2.839.000 5.675.000
Sum gjeld og egenkapital 17.635.000 21.870.000 18.971.000 17.501.000 19.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.010.000 6.053.000 7.562.000 6.323.000 5.285.000
Likviditetsgrad 1 1.8 3.1 3.7 3.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 3.1 3.7 3.2 1.9
Soliditet 92.4 86.7 85.4 83.8 70.4
Resultatgrad 25.1 33.4 2 29.9 35.6
Rentedekningsgrad 1.4 10.2 575.3 2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.5 21.0 16.2 15.6 15.4
Signatur
27.08.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex