Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Loddefjord Legesenter As
Juridisk navn:  Loddefjord Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55513360
Postboks 85 Loddefjord Iskanten Lyderhornsveien 353 Fax:
5881 Bergen 5171 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915638449
Aksjekapital: 36.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/3/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.08%
Resultat  
  
-160.47%
Egenkapital  
  
-28.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.927.000 3.600.000 3.719.000 3.678.000 3.401.000
Resultat: -104.000 172.000 276.000 123.000 -53.000
Egenkapital: 264.000 368.000 235.000 17.000 -80.000
Regnskap for  Loddefjord Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.927.000 3.600.000 3.719.000 3.678.000 3.401.000
Driftskostnader -4.030.000 -3.428.000 -3.442.000 -3.556.000 -3.454.000
Driftsresultat -104.000 173.000 276.000 122.000 -53.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -104.000 172.000 276.000 123.000 -53.000
Skattekostnad -39.000 -58.000 -26.000 0
Årsresultat -104.000 133.000 218.000 97.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 85.000 0 70.000
Sum omløpsmidler 882.000 845.000 980.000 632.000 530.000
Sum eiendeler 882.000 889.000 1.065.000 632.000 600.000
Sum opptjent egenkapital 234.000 338.000 205.000 -13.000 -110.000
Sum egenkapital 264.000 368.000 235.000 17.000 -80.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 618.000 521.000 829.000 615.000 679.000
Sum gjeld og egenkapital 882.000 889.000 1.064.000 632.000 599.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 288.000 189.000 116.000 163.000 163.000
Andre inntekter 3.639.000 3.412.000 3.603.000 3.515.000 3.238.000
Driftsinntekter 3.927.000 3.600.000 3.719.000 3.678.000 3.401.000
Varekostnad -29.000 0 0 0
Lønninger -2.178.000 -1.911.000 -1.801.000 -1.906.000 -1.705.000
Avskrivning -44.000 -41.000 -37.000 -70.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.779.000 -1.476.000 -1.604.000 -1.580.000 -1.682.000
Driftskostnader -4.030.000 -3.428.000 -3.442.000 -3.556.000 -3.454.000
Driftsresultat -104.000 173.000 276.000 122.000 -53.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -104.000 133.000 218.000 97.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 85.000 0 70.000
Sum varige driftsmidler 44.000 85.000 0 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 85.000 0 70.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 27.000 93.000 0 0 27.000
Andre fordringer 156.000 57.000 127.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 698.000 752.000 923.000 505.000 463.000
Sum omløpsmidler 882.000 845.000 980.000 632.000 530.000
Sum eiendeler 882.000 889.000 1.065.000 632.000 600.000
Sum opptjent egenkapital 234.000 338.000 205.000 -13.000 -110.000
Sum egenkapital 264.000 368.000 235.000 17.000 -80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 31.000 36.000 233.000 343.000
Betalbar skatt 39.000 58.000 26.000 0
Skyldig offentlige avgifter 138.000 109.000 109.000 99.000 99.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 449.000 342.000 627.000 257.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 618.000 521.000 829.000 615.000 679.000
Sum gjeld og egenkapital 882.000 889.000 1.064.000 632.000 599.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 264.000 324.000 151.000 17.000 -149.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.2 1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.2 1 0.8
Soliditet 29.9 41.4 22.1 2.7 -13.4
Resultatgrad -2.6 4.8 7.4 3.3 -1.6
Rentedekningsgrad 173.0
Gjeldsgrad 2.3 1.4 3.5 36.2 -8.5
Total kapitalrentabilitet -11.8 19.5 25.9 19.3 -8.8
Signatur
30.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex