Lofoten Hageservice As
Juridisk navn:  Lofoten Hageservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41103615
Øyaveien 1 Øyaveien 1 Fax:
8373 Ballstad 8373 Ballstad
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 989059998
Aksjekapital: 220.000 NOK
Etableringsdato: 10/26/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3471.43%
Egenkapital  
  
-73.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.000 0 0 0 -5.000
Resultat: -236.000 7.000 130.000 -26.000 74.000
Egenkapital: -40.000 -23.000 -30.000 -160.000 -134.000
Regnskap for  Lofoten Hageservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.000 0 0 0 -5.000
Driftskostnader -257.000 7.000 -18.000 -26.000 14.000
Driftsresultat -236.000 7.000 -18.000 -26.000 9.000
Finansinntekter 0 148.000 0 65.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 148.000 0 65.000
Resultat før skatt -236.000 7.000 130.000 -26.000 74.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -236.000 7.000 130.000 -26.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 238.000 238.000 250.000 250.000
Sum omløpsmidler 11.000 1.000 5.000 15.000 21.000
Sum eiendeler 11.000 239.000 243.000 265.000 271.000
Sum opptjent egenkapital -456.000 -439.000 -446.000 -576.000 -550.000
Sum egenkapital -40.000 -23.000 -30.000 -160.000 -134.000
Sum langsiktig gjeld 219.000 219.000 353.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 43.000 55.000 72.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 239.000 244.000 265.000 271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.000 0 0 0 -5.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.000 0 0 0 -5.000
Varekostnad -7.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -250.000 7.000 -18.000 -26.000 14.000
Driftskostnader -257.000 7.000 -18.000 -26.000 14.000
Driftsresultat -236.000 7.000 -18.000 -26.000 9.000
Finansinntekter 0 148.000 0 65.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 148.000 0 65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -236.000 7.000 130.000 -26.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 238.000 238.000 250.000 250.000
Sum anleggsmidler 238.000 238.000 250.000 250.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 11.000
Andre fordringer 4.000 0 5.000 15.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 1.000 1.000 0 7.000
Sum omløpsmidler 11.000 1.000 5.000 15.000 21.000
Sum eiendeler 11.000 239.000 243.000 265.000 271.000
Sum opptjent egenkapital -456.000 -439.000 -446.000 -576.000 -550.000
Sum egenkapital -40.000 -23.000 -30.000 -160.000 -134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 219.000 219.000 353.000 353.000
Leverandørgjeld 5.000 30.000 48.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 38.000 24.000 24.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 43.000 55.000 72.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 239.000 244.000 265.000 271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 -42.000 -50.000 -57.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0.1 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0.1 0.2 0.4
Soliditet -363.6 -9.6 -12.3 -60.4 -49.4
Resultatgrad -1.180.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -11.4 -9.1 -2.7
Total kapitalrentabilitet -2.145.5 2.9 53.3 -9.8 27.3
Signatur
16.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex