Lofoten Hotelldrift AS
Juridisk navn:  Lofoten Hotelldrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91906043
Postboks 231 Lillevollveien 15 Fax: 22989710
8376 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 970993185
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 5/2/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.79%
Resultat  
  
-65.71%
Egenkapital  
  
-26.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.080.000 18.367.000 16.255.000 15.641.000 14.498.000
Resultat: 132.000 385.000 78.000 1.069.000 927.000
Egenkapital: 138.000 189.000 270.000 367.000 400.000
Regnskap for  Lofoten Hotelldrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.080.000 18.367.000 16.255.000 15.641.000 14.498.000
Driftskostnader -12.934.000 -17.980.000 -16.178.000 -14.556.000 -13.568.000
Driftsresultat 146.000 386.000 76.000 1.085.000 930.000
Finansinntekter 7.000 6.000 13.000 17.000 10.000
Finanskostnader -21.000 -7.000 -10.000 -32.000 -13.000
Finans -14.000 -1.000 3.000 -15.000 -3.000
Resultat før skatt 132.000 385.000 78.000 1.069.000 927.000
Skattekostnad -40.000 -103.000 -40.000 -265.000 -231.000
Årsresultat 92.000 283.000 38.000 804.000 696.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.070.000 1.141.000 1.222.000 1.069.000 221.000
Sum omløpsmidler 1.196.000 2.770.000 1.508.000 2.635.000 2.761.000
Sum eiendeler 2.266.000 3.911.000 2.730.000 3.704.000 2.982.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 89.000 170.000 267.000 300.000
Sum egenkapital 138.000 189.000 270.000 367.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.127.000 3.722.000 2.460.000 3.338.000 2.582.000
Sum gjeld og egenkapital 2.265.000 3.911.000 2.730.000 3.705.000 2.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.080.000 18.367.000 16.255.000 15.641.000 14.498.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.080.000 18.367.000 16.255.000 15.641.000 14.498.000
Varekostnad -1.243.000 -2.089.000 -1.847.000 -1.869.000 -1.783.000
Lønninger -5.540.000 -7.525.000 -6.567.000 -6.053.000 -5.901.000
Avskrivning -134.000 -120.000 -97.000 -31.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.017.000 -8.246.000 -7.667.000 -6.603.000 -5.850.000
Driftskostnader -12.934.000 -17.980.000 -16.178.000 -14.556.000 -13.568.000
Driftsresultat 146.000 386.000 76.000 1.085.000 930.000
Finansinntekter 7.000 6.000 13.000 17.000 10.000
Finanskostnader -21.000 -7.000 -10.000 -32.000 -13.000
Finans -14.000 -1.000 3.000 -15.000 -3.000
Konsernbidrag -142.000 -364.000 -134.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 283.000 38.000 804.000 696.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 337.000 337.000 322.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 733.000 804.000 900.000 1.069.000 188.000
Sum varige driftsmidler 1.070.000 1.141.000 1.222.000 1.069.000 188.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 33.000
Sum anleggsmidler 1.070.000 1.141.000 1.222.000 1.069.000 221.000
Varebeholdning 148.000 179.000 172.000 133.000 168.000
Kundefordringer 239.000 303.000 388.000 200.000 200.000
Andre fordringer 433.000 218.000 222.000 228.000 2.191.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 374.000 660.000 617.000 553.000 201.000
Sum omløpsmidler 1.196.000 2.770.000 1.508.000 2.635.000 2.761.000
Sum eiendeler 2.266.000 3.911.000 2.730.000 3.704.000 2.982.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 89.000 170.000 267.000 300.000
Sum egenkapital 138.000 189.000 270.000 367.000 400.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 182.000 479.000 175.000 1.145.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 386.000 537.000 464.000 652.000 307.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 244.000 342.000 248.000 216.000 218.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.315.000 2.364.000 1.574.000 1.325.000 2.057.000
Sum kortsiktig gjeld 2.127.000 3.722.000 2.460.000 3.338.000 2.582.000
Sum gjeld og egenkapital 2.265.000 3.911.000 2.730.000 3.705.000 2.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -931.000 -952.000 -952.000 -703.000 179.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.6 0.8 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.5 0.7 1
Soliditet 6.1 4.8 9.9 9.9 13.4
Resultatgrad 1.1 2.1 0.5 6.9 6.4
Rentedekningsgrad 7.0 55.1 7.6 33.9 71.5
Gjeldsgrad 15.4 19.7 9.1 9.1 6.5
Total kapitalrentabilitet 6.8 1 3.3 29.7 31.5
Signatur
30.07.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ADOLFSEN KRISTIAN ARNE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex