Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lofotværing As
Juridisk navn:  Lofotværing As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76071396
Fiskergata 22 Åslandvegen 44 Fax: 95808028
8300 Svolvær 9105 Kvaløya
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 979563086
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Lofoten Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.86%
Resultat  
  
-62.81%
Egenkapital  
  
7.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.263.000 14.985.000 12.846.000 14.264.000 12.754.000
Resultat: 1.015.000 2.729.000 837.000 2.069.000 1.385.000
Egenkapital: 11.072.000 10.295.000 8.183.000 7.524.000 5.937.000
Regnskap for  Lofotværing As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.263.000 14.985.000 12.846.000 14.264.000 12.754.000
Driftskostnader -14.128.000 -12.133.000 -11.632.000 -11.667.000 -10.910.000
Driftsresultat 1.135.000 2.852.000 1.215.000 2.597.000 1.844.000
Finansinntekter 76.000 72.000 4.000 5.000 28.000
Finanskostnader -197.000 -195.000 -382.000 -533.000 -487.000
Finans -121.000 -123.000 -378.000 -528.000 -459.000
Resultat før skatt 1.015.000 2.729.000 837.000 2.069.000 1.385.000
Skattekostnad -237.000 -617.000 -178.000 -483.000 -334.000
Årsresultat 777.000 2.112.000 659.000 1.586.000 1.051.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.417.000 16.886.000 18.218.000 21.361.000 15.323.000
Sum omløpsmidler 3.828.000 3.232.000 4.550.000 2.975.000 1.837.000
Sum eiendeler 19.245.000 20.118.000 22.768.000 24.336.000 17.160.000
Sum opptjent egenkapital 9.844.000 9.067.000 6.955.000 6.296.000 4.710.000
Sum egenkapital 11.072.000 10.295.000 8.183.000 7.524.000 5.937.000
Sum langsiktig gjeld 5.757.000 6.832.000 12.378.000 8.696.000 9.644.000
Sum kortsiktig gjeld 2.416.000 2.991.000 2.208.000 8.116.000 1.578.000
Sum gjeld og egenkapital 19.245.000 20.118.000 22.769.000 24.336.000 17.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.263.000 14.985.000 12.846.000 14.264.000 12.754.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.263.000 14.985.000 12.846.000 14.264.000 12.754.000
Varekostnad -1.717.000 -876.000 -780.000 -530.000 -575.000
Lønninger -5.866.000 -6.630.000 -5.846.000 -6.329.000 -5.885.000
Avskrivning -1.600.000 -1.583.000 -1.579.000 -1.141.000 -999.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.945.000 -3.044.000 -3.427.000 -3.667.000 -3.451.000
Driftskostnader -14.128.000 -12.133.000 -11.632.000 -11.667.000 -10.910.000
Driftsresultat 1.135.000 2.852.000 1.215.000 2.597.000 1.844.000
Finansinntekter 76.000 72.000 4.000 5.000 28.000
Finanskostnader -197.000 -195.000 -382.000 -533.000 -487.000
Finans -121.000 -123.000 -378.000 -528.000 -459.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 777.000 2.112.000 659.000 1.586.000 1.051.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.926.000 11.660.000 12.394.000 13.128.000 7.539.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 820.000 1.154.000 1.412.000 1.858.000 914.000
Sum varige driftsmidler 4.491.000 5.226.000 5.823.000 6.668.000 6.122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.564.000 1.662.000
Sum anleggsmidler 15.417.000 16.886.000 18.218.000 21.361.000 15.323.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 0 96.000 8.000
Andre fordringer 1.830.000 116.000 230.000 171.000 217.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.998.000 3.091.000 4.320.000 2.708.000 1.612.000
Sum omløpsmidler 3.828.000 3.232.000 4.550.000 2.975.000 1.837.000
Sum eiendeler 19.245.000 20.118.000 22.768.000 24.336.000 17.160.000
Sum opptjent egenkapital 9.844.000 9.067.000 6.955.000 6.296.000 4.710.000
Sum egenkapital 11.072.000 10.295.000 8.183.000 7.524.000 5.937.000
Sum avsetninger til forpliktelser 321.000 389.000 437.000 490.000 485.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.757.000 6.832.000 12.378.000 8.696.000 9.644.000
Leverandørgjeld 1.021.000 671.000 629.000 416.000 126.000
Betalbar skatt 305.000 664.000 231.000 478.000 316.000
Skyldig offentlige avgifter 1.049.000 1.401.000 1.273.000 991.000 899.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 255.000 75.000 6.232.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 2.416.000 2.991.000 2.208.000 8.116.000 1.578.000
Sum gjeld og egenkapital 19.245.000 20.118.000 22.769.000 24.336.000 17.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.412.000 241.000 2.342.000 -5.141.000 259.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 2.1 0.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.1 2.1 0.4 1.2
Soliditet 57.5 51.2 35.9 30.9 34.6
Resultatgrad 7.4 1 9.5 18.2 14.5
Rentedekningsgrad 5.8 14.6 3.2 4.9 3.8
Gjeldsgrad 0.7 1 1.8 2.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 6.3 14.5 5.4 10.7 10.9
Signatur
20.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex