Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lohnelier Næringseiendom As
Juridisk navn:  Lohnelier Næringseiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41560682
Østre Lohnelier 65 Østre Lohnelier 65 Fax:
4642 Søgne 4642 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993399485
Aksjekapital: 1.600.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.72%
Resultat  
  
105.62%
Egenkapital  
  
16.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.262.000 2.043.000 1.805.000 1.417.000 1.166.000
Resultat: 366.000 178.000 -72.000 11.000 9.000
Egenkapital: 2.031.000 1.745.000 1.607.000 1.663.000 1.659.000
Regnskap for  Lohnelier Næringseiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.262.000 2.043.000 1.805.000 1.417.000 1.166.000
Driftskostnader -1.591.000 -1.492.000 -1.423.000 -1.046.000 -955.000
Driftsresultat 671.000 550.000 381.000 371.000 211.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -304.000 -373.000 -454.000 -361.000 -202.000
Finans -304.000 -373.000 -454.000 -360.000 -202.000
Resultat før skatt 366.000 178.000 -72.000 11.000 9.000
Skattekostnad -81.000 -39.000 16.000 -7.000 -7.000
Årsresultat 286.000 139.000 -56.000 4.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.829.000 16.376.000 16.739.000 16.504.000 8.925.000
Sum omløpsmidler 426.000 285.000 248.000 1.520.000 378.000
Sum eiendeler 16.255.000 16.661.000 16.987.000 18.024.000 9.303.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 145.000 7.000 63.000 59.000
Sum egenkapital 2.031.000 1.745.000 1.607.000 1.663.000 1.659.000
Sum langsiktig gjeld 10.367.000 11.044.000 11.567.000 12.233.000 6.367.000
Sum kortsiktig gjeld 3.857.000 3.872.000 3.814.000 4.127.000 1.278.000
Sum gjeld og egenkapital 16.255.000 16.661.000 16.988.000 18.023.000 9.304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 950.000 826.000 679.000 574.000 479.000
Andre inntekter 1.312.000 1.217.000 1.126.000 843.000 687.000
Driftsinntekter 2.262.000 2.043.000 1.805.000 1.417.000 1.166.000
Varekostnad -950.000 -816.000 -689.000 -600.000 -449.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -501.000 -495.000 -487.000 -246.000 -219.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -181.000 -247.000 -200.000 -287.000
Driftskostnader -1.591.000 -1.492.000 -1.423.000 -1.046.000 -955.000
Driftsresultat 671.000 550.000 381.000 371.000 211.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -304.000 -373.000 -454.000 -361.000 -202.000
Finans -304.000 -373.000 -454.000 -360.000 -202.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 286.000 139.000 -56.000 4.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 83.000 123.000 107.000 114.000
Fast eiendom 15.427.000 15.818.000 16.063.000 15.794.000 8.588.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 399.000 475.000 553.000 603.000 223.000
Sum varige driftsmidler 15.826.000 16.293.000 16.617.000 16.397.000 8.811.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.829.000 16.376.000 16.739.000 16.504.000 8.925.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 191.000 239.000 61.000 218.000 358.000
Andre fordringer 74.000 45.000 182.000 1.231.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 161.000 0 6.000 70.000 3.000
Sum omløpsmidler 426.000 285.000 248.000 1.520.000 378.000
Sum eiendeler 16.255.000 16.661.000 16.987.000 18.024.000 9.303.000
Sum opptjent egenkapital 431.000 145.000 7.000 63.000 59.000
Sum egenkapital 2.031.000 1.745.000 1.607.000 1.663.000 1.659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.367.000 11.044.000 11.567.000 12.233.000 6.367.000
Leverandørgjeld 392.000 431.000 557.000 1.677.000 949.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 51.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.466.000 3.440.000 3.257.000 2.450.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 3.857.000 3.872.000 3.814.000 4.127.000 1.278.000
Sum gjeld og egenkapital 16.255.000 16.661.000 16.988.000 18.023.000 9.304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.431.000 -3.587.000 -3.566.000 -2.607.000 -900.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3
Soliditet 12.5 10.5 9.5 9.2 17.8
Resultatgrad 29.7 26.9 21.1 26.2 18.1
Rentedekningsgrad 2.2 1.5 0.8 1 1
Gjeldsgrad 7.0 8.5 9.6 9.8 4.6
Total kapitalrentabilitet 4.1 3.3 2.2 2.1 2.3
Signatur
24.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex