Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Longhammaren Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Longhammaren Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97589515
v/Tårn Helge Helgøy Opstadvegen 12A Nessa Fax:
4365 Nærbø 4139 Fister
Fylke: Kommune:
Rogaland Hjelmeland
Org.nr: 994510614
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Partner Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-201.32%
Egenkapital  
  
-14.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 986.000 1.150.000 5.035.000 0
Resultat: -230.000 227.000 333.000 1.087.000 -279.000
Egenkapital: 1.383.000 1.613.000 1.436.000 1.179.000 656.000
Regnskap for  Longhammaren Utbyggingsselskap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 986.000 1.150.000 5.035.000 0
Driftskostnader -138.000 -694.000 -761.000 -3.803.000 -121.000
Driftsresultat -138.000 292.000 389.000 1.232.000 -121.000
Finansinntekter 0 1.000 0 11.000 0
Finanskostnader -92.000 -66.000 -56.000 -156.000 -158.000
Finans -92.000 -65.000 -56.000 -145.000 -158.000
Resultat før skatt -230.000 227.000 333.000 1.087.000 -279.000
Skattekostnad 0 -50.000 -77.000 -194.000 0
Årsresultat -230.000 177.000 256.000 893.000 -279.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.895.000 3.834.000 3.733.000 3.923.000 5.794.000
Sum eiendeler 3.895.000 3.834.000 3.733.000 3.923.000 5.794.000
Sum opptjent egenkapital 1.353.000 1.583.000 1.406.000 1.149.000 256.000
Sum egenkapital 1.383.000 1.613.000 1.436.000 1.179.000 656.000
Sum langsiktig gjeld 901.000 892.000 1.375.000 2.483.000 5.120.000
Sum kortsiktig gjeld 1.611.000 1.329.000 922.000 262.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 3.895.000 3.834.000 3.733.000 3.924.000 5.794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 986.000 1.150.000 5.035.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 986.000 1.150.000 5.035.000 0
Varekostnad 0 -564.000 -667.000 -3.591.000 -12.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -130.000 -94.000 -212.000 -109.000
Driftskostnader -138.000 -694.000 -761.000 -3.803.000 -121.000
Driftsresultat -138.000 292.000 389.000 1.232.000 -121.000
Finansinntekter 0 1.000 0 11.000 0
Finanskostnader -92.000 -66.000 -56.000 -156.000 -158.000
Finans -92.000 -65.000 -56.000 -145.000 -158.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -230.000 177.000 256.000 893.000 -279.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 3.895.000 3.834.000 3.683.000 3.756.000 5.786.000
Kundefordringer 0 0 50.000 159.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 8.000 8.000
Sum omløpsmidler 3.895.000 3.834.000 3.733.000 3.923.000 5.794.000
Sum eiendeler 3.895.000 3.834.000 3.733.000 3.923.000 5.794.000
Sum opptjent egenkapital 1.353.000 1.583.000 1.406.000 1.149.000 256.000
Sum egenkapital 1.383.000 1.613.000 1.436.000 1.179.000 656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.603.000 1.228.000 792.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 901.000 892.000 1.375.000 2.483.000 5.120.000
Leverandørgjeld 8.000 51.000 3.000 68.000 18.000
Betalbar skatt 0 50.000 77.000 194.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 50.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.611.000 1.329.000 922.000 262.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 3.895.000 3.834.000 3.733.000 3.924.000 5.794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.284.000 2.505.000 2.811.000 3.661.000 5.776.000
Likviditetsgrad 1 2 2 4 15 321
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.6 0.4
Soliditet 35.5 42.1 38.5 3 11.3
Resultatgrad 29.6 33.8 24.5
Rentedekningsgrad -1.5 4.4 6.9 7.9 -0.8
Gjeldsgrad 1.8 1.4 1.6 2.3 7.8
Total kapitalrentabilitet -3.5 7.6 10.4 31.7 -2.1
Signatur
08.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex