Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lopta As
Juridisk navn:  Lopta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93224377
Arnebråtveien 74 Arnebråtveien 74 Fax: 22470101
0771 Oslo 771 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982744865
Aksjekapital: 238.500 NOK
Etableringsdato: 11/8/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cato Bekkesletten Regnskapsservice
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.72%
Resultat  
  
-114%
Egenkapital  
  
-0.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 508.000 829.000 7.000 197.000 255.000
Resultat: -7.000 50.000 -48.000 11.000 110.000
Egenkapital: 4.766.000 4.773.000 4.724.000 4.772.000 4.771.000
Regnskap for  Lopta As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 508.000 829.000 7.000 197.000 255.000
Driftskostnader -515.000 -869.000 -64.000 -194.000 -181.000
Driftsresultat -7.000 -40.000 -57.000 4.000 74.000
Finansinntekter 1.000 90.000 9.000 7.000 36.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 90.000 9.000 7.000 36.000
Resultat før skatt -7.000 50.000 -48.000 11.000 110.000
Skattekostnad 0 0 -26.000
Årsresultat -7.000 50.000 -48.000 11.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.803.000 4.579.000 4.584.000 4.671.000 4.660.000
Sum eiendeler 4.818.000 4.579.000 4.584.000 4.671.000 4.660.000
Sum opptjent egenkapital 4.528.000 4.535.000 4.485.000 4.533.000 4.532.000
Sum egenkapital 4.766.000 4.773.000 4.724.000 4.772.000 4.771.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 -194.000 -140.000 -101.000 -111.000
Sum gjeld og egenkapital 4.819.000 4.580.000 4.584.000 4.671.000 4.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 508.000 829.000 7.000 194.000 246.000
Andre inntekter 0 3.000 9.000
Driftsinntekter 508.000 829.000 7.000 197.000 255.000
Varekostnad -272.000 -648.000 -3.000 -96.000 0
Lønninger -2.000 -4.000 -3.000 -5.000 -3.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -241.000 -217.000 -58.000 -93.000 -178.000
Driftskostnader -515.000 -869.000 -64.000 -194.000 -181.000
Driftsresultat -7.000 -40.000 -57.000 4.000 74.000
Finansinntekter 1.000 90.000 9.000 7.000 36.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 90.000 9.000 7.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -7.000 50.000 -48.000 11.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 7.000 0 0 126.000
Andre fordringer 157.000 0 0 0
Sum investeringer 4.073.000 4.073.000 3.986.000 3.996.000 3.996.000
Kasse, bank 570.000 499.000 598.000 675.000 537.000
Sum omløpsmidler 4.803.000 4.579.000 4.584.000 4.671.000 4.660.000
Sum eiendeler 4.818.000 4.579.000 4.584.000 4.671.000 4.660.000
Sum opptjent egenkapital 4.528.000 4.535.000 4.485.000 4.533.000 4.532.000
Sum egenkapital 4.766.000 4.773.000 4.724.000 4.772.000 4.771.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 54.000 24.000 0 9.000 3.000
Betalbar skatt -2.000 -2.000 -2.000 0 26.000
Skyldig offentlige avgifter -87.000 -8.000 20.000 -11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -130.000 -130.000 -130.000 -130.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 -194.000 -140.000 -101.000 -111.000
Sum gjeld og egenkapital 4.819.000 4.580.000 4.584.000 4.671.000 4.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.751.000 4.773.000 4.724.000 4.772.000 4.771.000
Likviditetsgrad 1 92.4 -23.6 -32.7 -46.2
Likviditetsgrad 2 92.4 -23.6 -32.7 -46.2
Soliditet 98.9 104.2 103.1 102.2 102.4
Resultatgrad -1.4 -4.8 -814.3 2 2
Rentedekningsgrad -7.0
Gjeldsgrad -0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 1.1 0.2 2.4
Signatur
17.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex