Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Losby Gods AS
Juridisk navn:  Losby Gods AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67923300
Losbyveien 270 Losbyveien 270 Fax: 67923301
1475 Finstadjordet 1475 Finstadjordet
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 956367751
Aksjekapital: 5.200.000 NOK
Antall ansatte: 114
Etableringsdato: 11/26/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Otterstads Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.95%
Resultat  
  
-5383.82%
Egenkapital  
  
-10.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.245.000 65.358.000 62.237.000 65.391.000 59.782.000
Resultat: -3.593.000 68.000 -3.593.000 -2.106.000 -2.083.000
Egenkapital: 5.002.000 5.599.000 2.942.000 5.752.000 5.840.000
Regnskap for  Losby Gods AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.245.000 65.358.000 62.237.000 65.391.000 59.782.000
Driftskostnader -42.654.000 -65.232.000 -65.744.000 -67.643.000 -61.784.000
Driftsresultat -3.409.000 126.000 -3.507.000 -2.251.000 -2.002.000
Finansinntekter 4.000 41.000 3.000 232.000 14.000
Finanskostnader -188.000 -99.000 -89.000 -87.000 -94.000
Finans -184.000 -58.000 -86.000 145.000 -80.000
Resultat før skatt -3.593.000 68.000 -3.593.000 -2.106.000 -2.083.000
Skattekostnad 703.000 -15.000 783.000 498.000 513.000
Årsresultat -2.889.000 53.000 -2.810.000 -1.608.000 -1.570.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.404.000 12.623.000 13.669.000 11.695.000 9.473.000
Sum omløpsmidler 9.740.000 10.893.000 7.892.000 8.062.000 8.808.000
Sum eiendeler 25.144.000 23.516.000 21.561.000 19.757.000 18.281.000
Sum opptjent egenkapital -1.719.000 -1.122.000 -3.779.000 -969.000 640.000
Sum egenkapital 5.002.000 5.599.000 2.942.000 5.752.000 5.840.000
Sum langsiktig gjeld 6.000.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.143.000 17.916.000 18.620.000 14.005.000 12.441.000
Sum gjeld og egenkapital 25.145.000 23.515.000 21.562.000 19.757.000 18.281.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.479.000 65.358.000 62.231.000 65.391.000 59.782.000
Andre inntekter 4.766.000 0 6.000 0 0
Driftsinntekter 39.245.000 65.358.000 62.237.000 65.391.000 59.782.000
Varekostnad -6.464.000 -11.237.000 -11.199.000 -12.921.000 -12.174.000
Lønninger -18.598.000 -29.555.000 -28.843.000 -29.151.000 -26.386.000
Avskrivning -792.000 -781.000 -737.000 -336.000 -258.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.800.000 -23.659.000 -24.965.000 -25.235.000 -22.966.000
Driftskostnader -42.654.000 -65.232.000 -65.744.000 -67.643.000 -61.784.000
Driftsresultat -3.409.000 126.000 -3.507.000 -2.251.000 -2.002.000
Finansinntekter 4.000 41.000 3.000 232.000 14.000
Finanskostnader -188.000 -99.000 -89.000 -87.000 -94.000
Finans -184.000 -58.000 -86.000 145.000 -80.000
Konsernbidrag 2.291.000 2.604.000 0 0 1.555.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.889.000 53.000 -2.810.000 -1.608.000 -1.570.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 265.000 207.000 957.000 174.000 157.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.805.000 4.419.000 4.716.000 3.026.000 3.167.000
Sum varige driftsmidler 3.805.000 4.419.000 4.716.000 3.026.000 3.167.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.335.000 7.996.000 7.996.000 8.495.000 6.149.000
Sum anleggsmidler 15.404.000 12.623.000 13.669.000 11.695.000 9.473.000
Varebeholdning 1.464.000 1.682.000 1.253.000 1.200.000 1.101.000
Kundefordringer 413.000 4.066.000 4.687.000 3.338.000 4.120.000
Andre fordringer 2.124.000 417.000 320.000 318.000 288.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.390.000 979.000 1.035.000 919.000 939.000
Sum omløpsmidler 9.740.000 10.893.000 7.892.000 8.062.000 8.808.000
Sum eiendeler 25.144.000 23.516.000 21.561.000 19.757.000 18.281.000
Sum opptjent egenkapital -1.719.000 -1.122.000 -3.779.000 -969.000 640.000
Sum egenkapital 5.002.000 5.599.000 2.942.000 5.752.000 5.840.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.227.000 8.525.000 8.505.000 2.725.000 1.312.000
Sum langsiktig gjeld 6.000.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.932.000 2.573.000 3.612.000 4.051.000 3.612.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.955.000 3.333.000 2.915.000 2.800.000 2.770.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.028.000 3.485.000 3.587.000 4.429.000 4.747.000
Sum kortsiktig gjeld 14.143.000 17.916.000 18.620.000 14.005.000 12.441.000
Sum gjeld og egenkapital 25.145.000 23.515.000 21.562.000 19.757.000 18.281.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.403.000 -7.023.000 -10.728.000 -5.943.000 -3.633.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.4 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
Soliditet 19.9 23.8 13.6 29.1 31.9
Resultatgrad -8.7 0.2 -5.6 -3.4 -3.3
Rentedekningsgrad -18.1 1.3 -39.4 -25.9 -21.3
Gjeldsgrad 4.0 3.2 6.3 2.4 2.1
Total kapitalrentabilitet -13.5 0.7 -16.3 -10.2 -10.9
Signatur
25.02.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.02.2021
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex