Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Losna Villsaulag ANS
Juridisk navn:  Losna Villsaulag ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95826782
c/o C E Arnesen Ole Irgens' vei 65C Losna Fax: 55328063
5019 Bergen 6926 Krakhella
Fylke: Kommune:
Vestland Solund
Org.nr: 885806082
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/20/2003
Foretakstype: ANS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.8%
Resultat  
  
17.9%
Egenkapital  
  
31.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 708.000 591.000 788.000 802.000 925.000
Resultat: 573.000 486.000 702.000 637.000 732.000
Egenkapital: 365.000 278.000 494.000 428.000 869.000
Regnskap for  Losna Villsaulag ANS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 708.000 591.000 788.000 802.000 925.000
Driftskostnader -134.000 -104.000 -86.000 -165.000 -194.000
Driftsresultat 573.000 486.000 702.000 637.000 732.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 573.000 486.000 702.000 637.000 732.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 573.000 486.000 702.000 637.000 732.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 387.000 285.000 505.000 460.000 907.000
Sum eiendeler 387.000 285.000 505.000 460.000 907.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 278.000 494.000 428.000 869.000
Sum egenkapital 365.000 278.000 494.000 428.000 869.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 7.000 11.000 31.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 387.000 285.000 505.000 459.000 908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 242.000 140.000 157.000 233.000 235.000
Andre inntekter 465.000 450.000 631.000 570.000 690.000
Driftsinntekter 708.000 591.000 788.000 802.000 925.000
Varekostnad -108.000 -71.000 -43.000 -123.000 -130.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -33.000 -43.000 -42.000 -64.000
Driftskostnader -134.000 -104.000 -86.000 -165.000 -194.000
Driftsresultat 573.000 486.000 702.000 637.000 732.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 573.000 486.000 702.000 637.000 732.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Kundefordringer 37.000 31.000 42.000 45.000 28.000
Andre fordringer 5.000 5.000 0 0 345.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 229.000 134.000 348.000 300.000 419.000
Sum omløpsmidler 387.000 285.000 505.000 460.000 907.000
Sum eiendeler 387.000 285.000 505.000 460.000 907.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 278.000 494.000 428.000 869.000
Sum egenkapital 365.000 278.000 494.000 428.000 869.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 6.000 10.000 30.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 7.000 11.000 31.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 387.000 285.000 505.000 459.000 908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 365.000 278.000 494.000 429.000 868.000
Likviditetsgrad 1 17.6 40.7 45.9 14.8 23.3
Likviditetsgrad 2 12.4 24.3 35.5 11.1 20.3
Soliditet 94.3 97.5 97.8 93.2 95.7
Resultatgrad 80.9 82.2 89.1 79.4 79.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 148.1 170.5 1 138.8 80.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex