Lothes Bar AS
Juridisk navn:  Lothes Bar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52712201
Postboks 196 Skippergata 4 Fax:
5501 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 962138616
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/31/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagland Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.88%
Resultat  
  
73.18%
Egenkapital  
  
40.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.124.000 2.233.000 11.769.000 15.134.000 16.073.000
Resultat: 1.569.000 906.000 486.000 68.000 -68.000
Egenkapital: -2.282.000 -3.851.000 -4.757.000 -5.443.000 -5.512.000
Regnskap for  Lothes Bar AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.124.000 2.233.000 11.769.000 15.134.000 16.073.000
Driftskostnader -1.074.000 -1.427.000 -10.986.000 -14.767.000 -15.844.000
Driftsresultat 1.051.000 806.000 782.000 368.000 228.000
Finansinntekter 756.000 388.000 0 0 0
Finanskostnader -237.000 -288.000 -296.000 -300.000 -296.000
Finans 519.000 100.000 -296.000 -300.000 -296.000
Resultat før skatt 1.569.000 906.000 486.000 68.000 -68.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.569.000 906.000 486.000 68.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.564.000 1.270.000 1.425.000 799.000 876.000
Sum omløpsmidler 867.000 433.000 2.389.000 1.040.000 1.023.000
Sum eiendeler 2.431.000 1.703.000 3.814.000 1.839.000 1.899.000
Sum opptjent egenkapital -2.582.000 -4.151.000 -5.057.000 -5.543.000 -5.612.000
Sum egenkapital -2.282.000 -3.851.000 -4.757.000 -5.443.000 -5.512.000
Sum langsiktig gjeld 4.113.000 4.724.000 4.967.000 3.885.000 3.413.000
Sum kortsiktig gjeld 599.000 829.000 3.604.000 3.397.000 3.998.000
Sum gjeld og egenkapital 2.430.000 1.702.000 3.814.000 1.839.000 1.899.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 10.514.000 15.134.000 16.073.000
Andre inntekter 2.124.000 2.233.000 1.255.000 0 0
Driftsinntekter 2.124.000 2.233.000 11.769.000 15.134.000 16.073.000
Varekostnad 0 -3.038.000 -4.984.000 -5.609.000
Lønninger 0 -5.143.000 -6.649.000 -6.918.000
Avskrivning -149.000 -155.000 -191.000 -161.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -925.000 -1.272.000 -2.614.000 -2.973.000 -3.148.000
Driftskostnader -1.074.000 -1.427.000 -10.986.000 -14.767.000 -15.844.000
Driftsresultat 1.051.000 806.000 782.000 368.000 228.000
Finansinntekter 756.000 388.000 0 0 0
Finanskostnader -237.000 -288.000 -296.000 -300.000 -296.000
Finans 519.000 100.000 -296.000 -300.000 -296.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.569.000 906.000 486.000 68.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 589.000 595.000 601.000 607.000 613.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 507.000 571.000 720.000 188.000 259.000
Sum varige driftsmidler 1.096.000 1.166.000 1.321.000 795.000 872.000
Sum finansielle anleggsmidler 468.000 104.000 104.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 1.564.000 1.270.000 1.425.000 799.000 876.000
Varebeholdning 0 206.000 186.000 253.000
Kundefordringer 8.000 8.000 685.000 438.000 351.000
Andre fordringer 858.000 424.000 490.000 241.000 175.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.008.000 174.000 245.000
Sum omløpsmidler 867.000 433.000 2.389.000 1.040.000 1.023.000
Sum eiendeler 2.431.000 1.703.000 3.814.000 1.839.000 1.899.000
Sum opptjent egenkapital -2.582.000 -4.151.000 -5.057.000 -5.543.000 -5.612.000
Sum egenkapital -2.282.000 -3.851.000 -4.757.000 -5.443.000 -5.512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 446.000 616.000 0 503.000 979.000
Sum langsiktig gjeld 4.113.000 4.724.000 4.967.000 3.885.000 3.413.000
Leverandørgjeld 50.000 3.000 1.659.000 1.132.000 1.054.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 749.000 811.000 909.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 210.000 1.196.000 951.000 1.056.000
Sum kortsiktig gjeld 599.000 829.000 3.604.000 3.397.000 3.998.000
Sum gjeld og egenkapital 2.430.000 1.702.000 3.814.000 1.839.000 1.899.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 268.000 -396.000 -1.215.000 -2.357.000 -2.975.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.5 0.7 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1.4 0.5 0.6 0.3 0.2
Soliditet -93.9 -226.3 -124.7 -290.3
Resultatgrad 49.5 36.1 6.6 2.4 1.4
Rentedekningsgrad 4.4 2.8 2.6 1.2 0.8
Gjeldsgrad -2.1 -1.4 -1.8 -1.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet 74.4 70.2 20.5 2 1
Signatur
07.06.2006
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex