Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lovima AS
Juridisk navn:  Lovima AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95050005
Olleløkkveien 5 Olleløkkveien 5 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 984371543
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: J & T Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
507.41%
Resultat  
  
413.04%
Egenkapital  
  
80.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 164.000 27.000 106.000 125.000 53.000
Resultat: 216.000 -69.000 36.000 272.000 -81.000
Egenkapital: 483.000 267.000 436.000 400.000 228.000
Regnskap for  Lovima AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 164.000 27.000 106.000 125.000 53.000
Driftskostnader -159.000 -101.000 -117.000 -125.000 -133.000
Driftsresultat 5.000 -74.000 -11.000 0 -81.000
Finansinntekter 212.000 9.000 48.000 272.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 0 0 0
Finans 210.000 5.000 48.000 272.000 1.000
Resultat før skatt 216.000 -69.000 36.000 272.000 -81.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 216.000 -69.000 36.000 272.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 263.000 263.000 56.000 61.000
Sum omløpsmidler 483.000 135.000 196.000 391.000 253.000
Sum eiendeler 539.000 398.000 459.000 447.000 314.000
Sum opptjent egenkapital 383.000 167.000 336.000 300.000 128.000
Sum egenkapital 483.000 267.000 436.000 400.000 228.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 131.000 23.000 47.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 540.000 398.000 459.000 447.000 314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 164.000 27.000 106.000 125.000 53.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 164.000 27.000 106.000 125.000 53.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -17.000 -1.000 -1.000 -2.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -142.000 -101.000 -116.000 -124.000 -131.000
Driftskostnader -159.000 -101.000 -117.000 -125.000 -133.000
Driftsresultat 5.000 -74.000 -11.000 0 -81.000
Finansinntekter 212.000 9.000 48.000 272.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 0 0 0
Finans 210.000 5.000 48.000 272.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0
Årsresultat 216.000 -69.000 36.000 272.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Sum varige driftsmidler 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Sum finansielle anleggsmidler 207.000 207.000 0 5.000
Sum anleggsmidler 56.000 263.000 263.000 56.000 61.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 35.000 0
Andre fordringer 6.000 0 0 0
Sum investeringer 114.000 99.000 138.000 157.000 229.000
Kasse, bank 359.000 30.000 58.000 199.000 23.000
Sum omløpsmidler 483.000 135.000 196.000 391.000 253.000
Sum eiendeler 539.000 398.000 459.000 447.000 314.000
Sum opptjent egenkapital 383.000 167.000 336.000 300.000 128.000
Sum egenkapital 483.000 267.000 436.000 400.000 228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 3.000 4.000 0 11.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 19.000 21.000 4.000
Utbytte -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 28.000 1.000 26.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000 131.000 23.000 47.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 540.000 398.000 459.000 447.000 314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 426.000 4.000 173.000 344.000 167.000
Likviditetsgrad 1 8.5 1.0 8.5 8.3 2.9
Likviditetsgrad 2 8.5 1.0 8.5 8.3 2.9
Soliditet 89.4 67.1 9 89.5 72.6
Resultatgrad 3.0 -274.1 -10.4 0 -152.8
Rentedekningsgrad 2.5 -18.5
Gjeldsgrad 0.1 0.5 0.1 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 40.2 -16.3 8.1 60.9 -25.5
Signatur
18.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex