Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Loxy As
Juridisk navn:  Loxy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69195390
Postboks 1001 Sørliveien 72 Fax: 69195768
1787 Halden 1788 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 922624690
Aksjekapital: 3.560.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 4/5/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
45.45%
Resultat  
  
-259.42%
Egenkapital  
  
-57.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 47.818.000 32.877.000 35.906.000 31.418.000 32.324.000
Resultat: -7.469.000 4.685.000 8.546.000 9.201.000 1.126.000
Egenkapital: 11.362.000 26.453.000 22.649.000 16.603.000 8.576.000
Regnskap for  Loxy As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 47.818.000 32.877.000 35.906.000 31.418.000 32.324.000
Driftskostnader -54.219.000 -37.720.000 -36.325.000 -28.845.000 -32.979.000
Driftsresultat -6.401.000 -4.843.000 -419.000 2.573.000 -655.000
Finansinntekter 5.219.000 12.071.000 10.396.000 8.010.000 3.676.000
Finanskostnader -6.287.000 -2.543.000 -1.430.000 -1.383.000 -1.894.000
Finans -1.068.000 9.528.000 8.966.000 6.627.000 1.782.000
Resultat før skatt -7.469.000 4.685.000 8.546.000 9.201.000 1.126.000
Skattekostnad -218.000 0 0 -1.173.000 150.000
Årsresultat -7.687.000 4.685.000 8.546.000 8.027.000 1.276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.699.000 22.695.000 15.884.000 13.878.000 18.072.000
Sum omløpsmidler 43.984.000 40.311.000 32.562.000 19.824.000 7.394.000
Sum eiendeler 80.683.000 63.006.000 48.446.000 33.702.000 25.466.000
Sum opptjent egenkapital 6.902.000 22.893.000 19.089.000 13.043.000 5.016.000
Sum egenkapital 11.362.000 26.453.000 22.649.000 16.603.000 8.576.000
Sum langsiktig gjeld 28.870.000 12.301.000 12.780.000 7.578.000 10.900.000
Sum kortsiktig gjeld 40.451.000 24.251.000 13.017.000 9.520.000 5.990.000
Sum gjeld og egenkapital 80.683.000 63.005.000 48.446.000 33.701.000 25.466.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.550.000 6.036.000 3.432.000 2.686.000 2.724.000
Andre inntekter 30.268.000 26.841.000 32.474.000 28.731.000 29.600.000
Driftsinntekter 47.818.000 32.877.000 35.906.000 31.418.000 32.324.000
Varekostnad -8.609.000 -2.818.000 -1.999.000 -1.305.000 -2.671.000
Lønninger -24.524.000 -16.668.000 -15.824.000 -11.496.000 -13.505.000
Avskrivning -3.740.000 -1.920.000 -1.792.000 -864.000 -809.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.346.000 -16.314.000 -16.710.000 -15.180.000 -15.994.000
Driftskostnader -54.219.000 -37.720.000 -36.325.000 -28.845.000 -32.979.000
Driftsresultat -6.401.000 -4.843.000 -419.000 2.573.000 -655.000
Finansinntekter 5.219.000 12.071.000 10.396.000 8.010.000 3.676.000
Finanskostnader -6.287.000 -2.543.000 -1.430.000 -1.383.000 -1.894.000
Finans -1.068.000 9.528.000 8.966.000 6.627.000 1.782.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.734.000 -881.000 -2.500.000 0 -2.305.000
Årsresultat -7.687.000 4.685.000 8.546.000 8.027.000 1.276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.800.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.800.000 0 0 0 1.173.000
Fast eiendom 8.922.000 9.279.000 8.669.000 8.308.000 8.411.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.036.000 5.048.000 5.341.000 2.797.000 2.467.000
Sum varige driftsmidler 21.958.000 14.326.000 14.011.000 11.105.000 10.878.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.941.000 8.369.000 1.873.000 2.772.000 6.021.000
Sum anleggsmidler 36.699.000 22.695.000 15.884.000 13.878.000 18.072.000
Varebeholdning 7.849.000 804.000 543.000 2.120.000 1.742.000
Kundefordringer 3.030.000 1.681.000 56.000 903.000 1.230.000
Andre fordringer 2.500.000 1.705.000 2.469.000 4.335.000 1.246.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.943.000 3.001.000 2.500.000 664.000 871.000
Sum omløpsmidler 43.984.000 40.311.000 32.562.000 19.824.000 7.394.000
Sum eiendeler 80.683.000 63.006.000 48.446.000 33.702.000 25.466.000
Sum opptjent egenkapital 6.902.000 22.893.000 19.089.000 13.043.000 5.016.000
Sum egenkapital 11.362.000 26.453.000 22.649.000 16.603.000 8.576.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 28.661.000 18.134.000 6.085.000 5.908.000 0
Sum langsiktig gjeld 28.870.000 12.301.000 12.780.000 7.578.000 10.900.000
Leverandørgjeld 1.448.000 2.145.000 2.016.000 1.625.000 1.543.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.474.000 1.547.000 1.136.000 1.180.000 1.226.000
Utbytte -6.734.000 -881.000 -2.500.000 0 -2.305.000
Annen kortsiktig gjeld 2.134.000 1.543.000 1.280.000 807.000 916.000
Sum kortsiktig gjeld 40.451.000 24.251.000 13.017.000 9.520.000 5.990.000
Sum gjeld og egenkapital 80.683.000 63.005.000 48.446.000 33.701.000 25.466.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.533.000 16.060.000 19.545.000 10.304.000 1.404.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.7 2.5 2.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.6 2.5 1.9 1.0
Soliditet 14.1 4 46.8 49.3 33.7
Resultatgrad -13.4 -14.7 -1.2 8.2 -2.0
Rentedekningsgrad -1.9 -0.3 1.9 1.6
Gjeldsgrad 6.1 1.4 1.1 1 2.0
Total kapitalrentabilitet -1.5 11.5 20.6 31.4 11.9
Signatur
03.02.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
NORDLI STIG ARILD
SIGNATUR HVER FOR SEG
MARTHINSEN KNUT ALBIN
Prokurister
03.02.2020
PROKURA
NORDLI STIG ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex