Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lpg Horten As
Juridisk navn:  Lpg Horten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sauåsen 43 Moloveien 1A Fax:
1511 Moss 3187 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 912662640
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/16/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moss Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.72%
Resultat  
  
-2.01%
Egenkapital  
  
-15.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.238.000 1.160.000 1.111.000 1.116.000 1.139.000
Resultat: 146.000 149.000 147.000 -11.000 -18.000
Egenkapital: 313.000 369.000 253.000 138.000 147.000
Regnskap for  Lpg Horten As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.238.000 1.160.000 1.111.000 1.116.000 1.139.000
Driftskostnader -1.091.000 -998.000 -940.000 -1.097.000 -1.122.000
Driftsresultat 148.000 162.000 171.000 19.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -13.000 -24.000 -30.000 -34.000
Finans -2.000 -13.000 -24.000 -30.000 -34.000
Resultat før skatt 146.000 149.000 147.000 -11.000 -18.000
Skattekostnad -32.000 -33.000 -32.000 2.000 4.000
Årsresultat 114.000 116.000 115.000 -9.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 232.000 370.000 521.000 664.000 800.000
Sum omløpsmidler 231.000 172.000 164.000 204.000 165.000
Sum eiendeler 463.000 542.000 685.000 868.000 965.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 169.000 53.000 -62.000 -53.000
Sum egenkapital 313.000 369.000 253.000 138.000 147.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 27.000 365.000 700.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 143.000 146.000 68.000 30.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 463.000 542.000 686.000 868.000 965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.238.000 1.160.000 1.111.000 1.116.000 1.139.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.238.000 1.160.000 1.111.000 1.116.000 1.139.000
Varekostnad -648.000 -652.000 -624.000 -751.000 -826.000
Lønninger -117.000 -115.000 -80.000 -68.000 -61.000
Avskrivning -138.000 -151.000 -144.000 -138.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -80.000 -92.000 -140.000 -97.000
Driftskostnader -1.091.000 -998.000 -940.000 -1.097.000 -1.122.000
Driftsresultat 148.000 162.000 171.000 19.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -13.000 -24.000 -30.000 -34.000
Finans -2.000 -13.000 -24.000 -30.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 114.000 116.000 115.000 -9.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 18.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 232.000 370.000 508.000 646.000 784.000
Driftsløsøre 13.000 0 0
Sum varige driftsmidler 232.000 370.000 521.000 646.000 784.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 232.000 370.000 521.000 664.000 800.000
Varebeholdning 133.000 104.000 103.000 151.000 125.000
Kundefordringer 72.000 5.000 5.000 1.000 3.000
Andre fordringer 15.000 4.000 3.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.000 60.000 53.000 46.000 37.000
Sum omløpsmidler 231.000 172.000 164.000 204.000 165.000
Sum eiendeler 463.000 542.000 685.000 868.000 965.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 169.000 53.000 -62.000 -53.000
Sum egenkapital 313.000 369.000 253.000 138.000 147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 27.000 15.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 27.000 365.000 700.000 750.000
Leverandørgjeld 72.000 14.000 18.000 49.000
Betalbar skatt 52.000 21.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 13.000 16.000 0 19.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 113.000 38.000 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 143.000 146.000 68.000 30.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 463.000 542.000 686.000 868.000 965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 26.000 96.000 174.000 97.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 2.4 6.8 2.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.9 1.8 0.6
Soliditet 67.6 68.1 36.9 15.9 15.2
Resultatgrad 12.0 14.0 15.4 1.7 1.4
Rentedekningsgrad 74.0 12.5 7.1 0.6 0.5
Gjeldsgrad 0.5 0.5 1.7 5.3 5.6
Total kapitalrentabilitet 32.0 29.9 24.9 2.2 1.7
Signatur
18.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.10.2021
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex