Lpg Møre As
Juridisk navn:  Lpg Møre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70197433
Dalvegen 2 Langevåg Fax: 70197491
6035 Fiskarstrand 6030 Langevåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 994490915
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/26/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hasund AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.83%
Resultat  
  
-82.08%
Egenkapital  
  
18.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.750.000 2.773.000 3.191.000 3.047.000 2.655.000
Resultat: 19.000 106.000 6.000 -215.000 -167.000
Egenkapital: 116.000 98.000 8.000 2.000 -226.000
Regnskap for  Lpg Møre As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.750.000 2.773.000 3.191.000 3.047.000 2.655.000
Driftskostnader -2.725.000 -2.642.000 -3.139.000 -3.247.000 -2.804.000
Driftsresultat 25.000 132.000 53.000 -200.000 -149.000
Finansinntekter 9.000 9.000 1.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -35.000 -55.000 -15.000 -19.000
Finans -6.000 -26.000 -46.000 -14.000 -18.000
Resultat før skatt 19.000 106.000 6.000 -215.000 -167.000
Skattekostnad -16.000 0 102.000 0
Årsresultat 18.000 90.000 6.000 -113.000 -167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 233.000 36.000 68.000
Sum omløpsmidler 503.000 817.000 921.000 1.205.000 839.000
Sum eiendeler 503.000 817.000 1.154.000 1.241.000 907.000
Sum opptjent egenkapital -1.128.000 -1.146.000 -1.236.000 -1.242.000 -1.129.000
Sum egenkapital 116.000 98.000 8.000 2.000 -226.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 87.000 293.000 690.000 910.000
Sum kortsiktig gjeld 367.000 632.000 853.000 549.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 503.000 817.000 1.154.000 1.241.000 908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.728.000 2.773.000 3.191.000 3.047.000 2.655.000
Andre inntekter 22.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.750.000 2.773.000 3.191.000 3.047.000 2.655.000
Varekostnad -2.200.000 -2.097.000 -2.620.000 -2.402.000 -1.920.000
Lønninger 0 -23.000 -56.000 -152.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -525.000 -545.000 -496.000 -789.000 -732.000
Driftskostnader -2.725.000 -2.642.000 -3.139.000 -3.247.000 -2.804.000
Driftsresultat 25.000 132.000 53.000 -200.000 -149.000
Finansinntekter 9.000 9.000 1.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -35.000 -55.000 -15.000 -19.000
Finans -6.000 -26.000 -46.000 -14.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 90.000 6.000 -113.000 -167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 233.000 36.000 68.000
Sum anleggsmidler 0 233.000 36.000 68.000
Varebeholdning 159.000 233.000 257.000 205.000 145.000
Kundefordringer 175.000 315.000 487.000 302.000 175.000
Andre fordringer 19.000 19.000 11.000 509.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 151.000 249.000 165.000 189.000 520.000
Sum omløpsmidler 503.000 817.000 921.000 1.205.000 839.000
Sum eiendeler 503.000 817.000 1.154.000 1.241.000 907.000
Sum opptjent egenkapital -1.128.000 -1.146.000 -1.236.000 -1.242.000 -1.129.000
Sum egenkapital 116.000 98.000 8.000 2.000 -226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 87.000 293.000 690.000 910.000
Leverandørgjeld 366.000 573.000 803.000 517.000 182.000
Betalbar skatt 1.000 16.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 2.000 4.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 48.000 27.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 367.000 632.000 853.000 549.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 503.000 817.000 1.154.000 1.241.000 908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 185.000 68.000 656.000 615.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.1 2.2 3.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 1.8 3.1
Soliditet 23.1 1 0.7 0.2 -24.9
Resultatgrad 0.9 4.8 1.7 -6.6 -5.6
Rentedekningsgrad 4.2 3.8 1 -13.3 -7.8
Gjeldsgrad 3.3 7.3 143.3 619.5
Total kapitalrentabilitet 5.0 17.3 5.4 -16.3
Signatur
11.09.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.09.2009
Harald Åkre
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex