Ls Intertank Norge AS
Juridisk navn:  Ls Intertank Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69137190
Torpebaugen 6 Torpebaugen 6 Fax: 69164856
1738 Borgenhaugen 1738 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 958030991
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/11/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.27%
Resultat  
  
-43.04%
Egenkapital  
  
17.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.015.000 10.996.000 9.704.000 8.385.000 8.401.000
Resultat: 896.000 1.573.000 851.000 399.000 1.039.000
Egenkapital: 4.764.000 4.066.000 3.838.000 3.175.000 2.867.000
Regnskap for  Ls Intertank Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.015.000 10.996.000 9.704.000 8.385.000 8.401.000
Driftskostnader -11.150.000 -10.068.000 -8.908.000 -8.062.000 -7.652.000
Driftsresultat 864.000 928.000 797.000 322.000 749.000
Finansinntekter 254.000 1.094.000 83.000 77.000 405.000
Finanskostnader -222.000 -449.000 -30.000 -1.000 -113.000
Finans 32.000 645.000 53.000 76.000 292.000
Resultat før skatt 896.000 1.573.000 851.000 399.000 1.039.000
Skattekostnad -197.000 -346.000 -187.000 -91.000 -249.000
Årsresultat 699.000 1.227.000 663.000 308.000 790.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.620.000 4.036.000 4.006.000 4.229.000 4.173.000
Sum omløpsmidler 2.123.000 3.970.000 1.673.000 1.012.000 1.479.000
Sum eiendeler 5.743.000 8.006.000 5.679.000 5.241.000 5.652.000
Sum opptjent egenkapital 4.344.000 3.645.000 3.418.000 2.754.000 2.447.000
Sum egenkapital 4.764.000 4.066.000 3.838.000 3.175.000 2.867.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 979.000 3.940.000 1.840.000 2.056.000 2.772.000
Sum gjeld og egenkapital 5.744.000 8.006.000 5.679.000 5.241.000 5.652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.015.000 10.981.000 9.704.000 8.375.000 8.381.000
Andre inntekter 15.000 0 10.000 20.000
Driftsinntekter 12.015.000 10.996.000 9.704.000 8.385.000 8.401.000
Varekostnad -6.464.000 -4.929.000 -3.933.000 -3.281.000 -3.018.000
Lønninger -1.835.000 -1.795.000 -1.922.000 -1.977.000 -2.087.000
Avskrivning -480.000 -457.000 -449.000 -436.000 -255.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.371.000 -2.887.000 -2.604.000 -2.368.000 -2.292.000
Driftskostnader -11.150.000 -10.068.000 -8.908.000 -8.062.000 -7.652.000
Driftsresultat 864.000 928.000 797.000 322.000 749.000
Finansinntekter 254.000 1.094.000 83.000 77.000 405.000
Finanskostnader -222.000 -449.000 -30.000 -1.000 -113.000
Finans 32.000 645.000 53.000 76.000 292.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 699.000 1.227.000 663.000 308.000 790.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 22.000 4.000 0 0
Fast eiendom 2.277.000 2.466.000 2.654.000 2.702.000 2.340.000
Maskiner anlegg 1.257.000 1.548.000 1.348.000 1.512.000 1.790.000
Driftsløsøre 37.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.571.000 4.014.000 4.002.000 4.214.000 4.130.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 15.000 43.000
Sum anleggsmidler 3.620.000 4.036.000 4.006.000 4.229.000 4.173.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.219.000 2.327.000 505.000 341.000 742.000
Andre fordringer 2.000 4.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 904.000 1.640.000 1.163.000 671.000 734.000
Sum omløpsmidler 2.123.000 3.970.000 1.673.000 1.012.000 1.479.000
Sum eiendeler 5.743.000 8.006.000 5.679.000 5.241.000 5.652.000
Sum opptjent egenkapital 4.344.000 3.645.000 3.418.000 2.754.000 2.447.000
Sum egenkapital 4.764.000 4.066.000 3.838.000 3.175.000 2.867.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 12.000
Leverandørgjeld 286.000 1.993.000 1.238.000 1.589.000 2.148.000
Betalbar skatt 225.000 364.000 201.000 93.000 191.000
Skyldig offentlige avgifter 274.000 394.000 225.000 198.000 221.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 189.000 177.000 177.000 212.000
Sum kortsiktig gjeld 979.000 3.940.000 1.840.000 2.056.000 2.772.000
Sum gjeld og egenkapital 5.744.000 8.006.000 5.679.000 5.241.000 5.652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.144.000 30.000 -167.000 -1.044.000 -1.293.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.0 0.9 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 2.2 1.0 0.9 0.5 0.5
Soliditet 83.0 50.8 67.6 60.6 50.7
Resultatgrad 7.2 8.4 8.2 3.8 8.9
Rentedekningsgrad 3.9 2.1 26.6 3 6.6
Gjeldsgrad 0.2 1.0 0.5 0.7 1
Total kapitalrentabilitet 19.5 25.3 15.5 7.6 20.4
Signatur
27.06.2016
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ET STYREMEDLEM.
Prokurister
27.06.2016
Daglig leder alene.
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex