Lsb Smykke As
Juridisk navn:  Lsb Smykke As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Linn Sigrid Bratland Storegutvegen 99 c/o Linn Sigrid Bratland Storegutvegen 99 Fax:
3895 Edland 3895 Edland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 924528028
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.14%
Resultat  
  
-206.52%
Egenkapital  
  
-70.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 504.000 1.053.000
Resultat: -49.000 46.000
Egenkapital: 20.000 67.000
Regnskap for  Lsb Smykke As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 504.000 1.053.000
Driftskostnader -552.000 -1.007.000
Driftsresultat -48.000 46.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000
Resultat før skatt -49.000 46.000
Skattekostnad -10.000
Årsresultat -49.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 53.000
Sum omløpsmidler 217.000 265.000
Sum eiendeler 257.000 318.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 37.000
Sum egenkapital 20.000 67.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 237.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 411.000 1.017.000
Andre inntekter 93.000 37.000
Driftsinntekter 504.000 1.053.000
Varekostnad -124.000 -246.000
Lønninger -193.000 -470.000
Avskrivning -13.000 -13.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -222.000 -278.000
Driftskostnader -552.000 -1.007.000
Driftsresultat -48.000 46.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -49.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 40.000 53.000
Sum varige driftsmidler 40.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 40.000 53.000
Varebeholdning 94.000 153.000
Kundefordringer 41.000 61.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 82.000 52.000
Sum omløpsmidler 217.000 265.000
Sum eiendeler 257.000 318.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 37.000
Sum egenkapital 20.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 149.000 103.000
Betalbar skatt 10.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000 72.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 37.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 237.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000 13.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4
Soliditet 7.8 21.0
Resultatgrad -9.5 4.4
Rentedekningsgrad -24.0 46.0
Gjeldsgrad 11.9 3.8
Total kapitalrentabilitet -18.3 14.4
Signatur
12.10.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.10.2022
Prokura
Bratland Linn Sigrid
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex