Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Luft Og Miljøteknikk As
Juridisk navn:  Luft Og Miljøteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62411156
Postboks 1382 Vestad St. Olavs Gate 5 Fax: 62411760
2405 Elverum 2414 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 950093250
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/1/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bokholderiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.81%
Resultat  
  
-5.79%
Egenkapital  
  
33.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.092.000 2.485.000 2.019.000 2.009.000 2.427.000
Resultat: 228.000 242.000 18.000 169.000 -165.000
Egenkapital: 909.000 681.000 439.000 421.000 250.000
Regnskap for  Luft Og Miljøteknikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.092.000 2.485.000 2.019.000 2.009.000 2.427.000
Driftskostnader -1.858.000 -2.227.000 -1.994.000 -1.838.000 -2.604.000
Driftsresultat 234.000 259.000 24.000 171.000 -178.000
Finansinntekter 0 1.000 0 12.000
Finanskostnader -6.000 -17.000 -8.000 -2.000 0
Finans -6.000 -17.000 -7.000 -2.000 12.000
Resultat før skatt 228.000 242.000 18.000 169.000 -165.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 228.000 242.000 18.000 169.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 716.000 716.000 914.000 500.000 658.000
Sum omløpsmidler 616.000 892.000 518.000 477.000 731.000
Sum eiendeler 1.332.000 1.608.000 1.432.000 977.000 1.389.000
Sum opptjent egenkapital -391.000 -619.000 -861.000 -879.000 -1.050.000
Sum egenkapital 909.000 681.000 439.000 421.000 250.000
Sum langsiktig gjeld 268.000 372.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 423.000 659.000 620.000 555.000 1.139.000
Sum gjeld og egenkapital 1.332.000 1.608.000 1.431.000 976.000 1.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.056.000 2.482.000 2.019.000 2.009.000 2.427.000
Andre inntekter 36.000 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.092.000 2.485.000 2.019.000 2.009.000 2.427.000
Varekostnad -62.000 -108.000 -89.000 -63.000 -188.000
Lønninger -993.000 -1.257.000 -1.094.000 -1.112.000 -1.737.000
Avskrivning -286.000 -274.000 -253.000 -159.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -517.000 -588.000 -558.000 -504.000 -607.000
Driftskostnader -1.858.000 -2.227.000 -1.994.000 -1.838.000 -2.604.000
Driftsresultat 234.000 259.000 24.000 171.000 -178.000
Finansinntekter 0 1.000 0 12.000
Finanskostnader -6.000 -17.000 -8.000 -2.000 0
Finans -6.000 -17.000 -7.000 -2.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 228.000 242.000 18.000 169.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 716.000 716.000 914.000 500.000 658.000
Sum varige driftsmidler 716.000 716.000 914.000 500.000 658.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 716.000 716.000 914.000 500.000 658.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 115.000 506.000 207.000 214.000 121.000
Andre fordringer 141.000 23.000 26.000 37.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 360.000 363.000 284.000 226.000 528.000
Sum omløpsmidler 616.000 892.000 518.000 477.000 731.000
Sum eiendeler 1.332.000 1.608.000 1.432.000 977.000 1.389.000
Sum opptjent egenkapital -391.000 -619.000 -861.000 -879.000 -1.050.000
Sum egenkapital 909.000 681.000 439.000 421.000 250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 268.000 372.000 0 0
Leverandørgjeld 45.000 100.000 85.000 77.000 172.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 268.000 145.000 183.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 253.000 290.000 390.000 295.000 829.000
Sum kortsiktig gjeld 423.000 659.000 620.000 555.000 1.139.000
Sum gjeld og egenkapital 1.332.000 1.608.000 1.431.000 976.000 1.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 193.000 233.000 -102.000 -78.000 -408.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 0.8 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 0.8 0.9 0.6
Soliditet 68.2 42.4 30.7 43.1 1
Resultatgrad 11.2 10.4 1.2 8.5 -7.3
Rentedekningsgrad 39.0 15.2 3 85.5
Gjeldsgrad 0.5 1.4 2.3 1.3 4.6
Total kapitalrentabilitet 17.6 16.1 1.7 17.5
Signatur
15.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex