Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lumber Bygg As
Juridisk navn:  Lumber Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lumbertoppen 28 Lumbertoppen 28 Fax:
4621 Kristiansand S 4621 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 922213267
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/14/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agder Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.54%
Resultat  
  
214.55%
Egenkapital  
  
132.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 535.000 641.000 660.000
Resultat: 63.000 -55.000 69.000
Egenkapital: 86.000 37.000 79.000
Regnskap for  Lumber Bygg As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 535.000 641.000 660.000
Driftskostnader -470.000 -696.000 -591.000
Driftsresultat 64.000 -54.000 69.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 63.000 -55.000 69.000
Skattekostnad -14.000 12.000 -15.000
Årsresultat 49.000 -43.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 29.000 0
Sum omløpsmidler 159.000 59.000 178.000
Sum eiendeler 326.000 88.000 178.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 7.000 55.000
Sum egenkapital 86.000 37.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 181.000 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 51.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 88.000 178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 535.000 641.000 660.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 535.000 641.000 660.000
Varekostnad -251.000 -271.000 -249.000
Lønninger -47.000 -228.000 -250.000
Avskrivning -6.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -166.000 -197.000 -92.000
Driftskostnader -470.000 -696.000 -591.000
Driftsresultat 64.000 -54.000 69.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 49.000 -43.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 167.000 0
Sum varige driftsmidler 167.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 0
Sum anleggsmidler 167.000 29.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 42.000
Andre fordringer 5.000 5.000 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 154.000 53.000 134.000
Sum omløpsmidler 159.000 59.000 178.000
Sum eiendeler 326.000 88.000 178.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 7.000 55.000
Sum egenkapital 86.000 37.000 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 181.000 0
Leverandørgjeld 19.000 5.000 15.000
Betalbar skatt 6.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 28.000 21.000 39.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 24.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 51.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 88.000 178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 8.000 79.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.2 1.8
Likviditetsgrad 2 2.7 1.2 1.8
Soliditet 26.3 42.0 44.4
Resultatgrad 12.0 -8.4 10.5
Rentedekningsgrad 64.0
Gjeldsgrad 2.8 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 19.6 -61.4 38.8
Signatur
13.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex