Lund Gruppen Arrangement AS
Juridisk navn:  Lund Gruppen Arrangement AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22557300
Postboks 53 Kongsgata 20 Fax:
4339 Ålgård 4331 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 991085424
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 132
Etableringsdato: 3/15/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
42%
Resultat  
  
-29.95%
Egenkapital  
  
26.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 40.765.000 28.708.000 25.431.000 18.153.000 13.171.000
Resultat: 6.604.000 9.427.000 2.560.000 1.736.000 789.000
Egenkapital: 15.288.000 12.065.000 5.192.000 3.253.000 1.953.000
Regnskap for  Lund Gruppen Arrangement AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 40.765.000 28.708.000 25.431.000 18.153.000 13.171.000
Driftskostnader -33.988.000 -23.811.000 -22.818.000 -16.370.000 -12.335.000
Driftsresultat 6.778.000 4.897.000 2.613.000 1.783.000 836.000
Finansinntekter 94.000 5.055.000 26.000 37.000 23.000
Finanskostnader -268.000 -525.000 -80.000 -84.000 -70.000
Finans -174.000 4.530.000 -54.000 -47.000 -47.000
Resultat før skatt 6.604.000 9.427.000 2.560.000 1.736.000 789.000
Skattekostnad -1.482.000 -1.054.000 -621.000 -436.000 -224.000
Årsresultat 5.122.000 8.373.000 1.939.000 1.300.000 565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.300.000 15.101.000 19.667.000 333.000 477.000
Sum omløpsmidler 16.296.000 17.773.000 7.197.000 8.163.000 6.785.000
Sum eiendeler 31.596.000 32.874.000 26.864.000 8.496.000 7.262.000
Sum opptjent egenkapital 14.287.000 11.063.000 4.190.000 2.251.000 951.000
Sum egenkapital 15.288.000 12.065.000 5.192.000 3.253.000 1.953.000
Sum langsiktig gjeld 4.265.000 8.658.000 9.503.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.044.000 12.152.000 12.169.000 5.244.000 5.309.000
Sum gjeld og egenkapital 31.598.000 32.875.000 26.864.000 8.497.000 7.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.124.000 27.262.000 25.431.000 18.153.000 13.171.000
Andre inntekter 1.642.000 1.446.000 0 0 0
Driftsinntekter 40.765.000 28.708.000 25.431.000 18.153.000 13.171.000
Varekostnad -7.436.000 -2.254.000 -4.155.000 -2.247.000 -1.950.000
Lønninger -14.277.000 -11.229.000 -10.017.000 -6.394.000 -4.999.000
Avskrivning -373.000 -170.000 -139.000 -146.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.902.000 -10.158.000 -8.507.000 -7.583.000 -5.238.000
Driftskostnader -33.988.000 -23.811.000 -22.818.000 -16.370.000 -12.335.000
Driftsresultat 6.778.000 4.897.000 2.613.000 1.783.000 836.000
Finansinntekter 94.000 5.055.000 26.000 37.000 23.000
Finanskostnader -268.000 -525.000 -80.000 -84.000 -70.000
Finans -174.000 4.530.000 -54.000 -47.000 -47.000
Konsernbidrag -1.898.000 0 0 0 -219.000
Utbytte 0 -1.500.000 0 0 0
Årsresultat 5.122.000 8.373.000 1.939.000 1.300.000 565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 31.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 898.000 591.000 37.000 56.000 75.000
Driftsløsøre 387.000 495.000 630.000 246.000 373.000
Sum varige driftsmidler 1.285.000 1.086.000 667.000 302.000 447.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.015.000 14.015.000 19.000.000 0 0
Sum anleggsmidler 15.300.000 15.101.000 19.667.000 333.000 477.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.638.000 5.722.000 5.150.000 4.039.000 1.064.000
Andre fordringer 63.000 5.132.000 64.000 68.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.003.000 6.920.000 1.917.000 3.913.000 5.486.000
Sum omløpsmidler 16.296.000 17.773.000 7.197.000 8.163.000 6.785.000
Sum eiendeler 31.596.000 32.874.000 26.864.000 8.496.000 7.262.000
Sum opptjent egenkapital 14.287.000 11.063.000 4.190.000 2.251.000 951.000
Sum egenkapital 15.288.000 12.065.000 5.192.000 3.253.000 1.953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 58.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.434.000 1.102.000 6.386.000 322.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.265.000 8.658.000 9.503.000 0 0
Leverandørgjeld 2.593.000 3.258.000 1.900.000 2.889.000 2.077.000
Betalbar skatt 987.000 999.000 587.000 438.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 3.001.000 2.172.000 1.518.000 630.000 533.000
Utbytte 0 -1.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.030.000 3.121.000 1.779.000 965.000 2.562.000
Sum kortsiktig gjeld 12.044.000 12.152.000 12.169.000 5.244.000 5.309.000
Sum gjeld og egenkapital 31.598.000 32.875.000 26.864.000 8.497.000 7.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.252.000 5.621.000 -4.972.000 2.919.000 1.476.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 0.6 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 0.6 1.6 1.3
Soliditet 48.4 36.7 19.3 38.3 26.9
Resultatgrad 16.6 17.1 10.3 9.8 6.3
Rentedekningsgrad 25.3 9.3 32.7 21.2 12.3
Gjeldsgrad 1.1 1.7 4.2 1.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 21.7 30.3 9.8 21.4 11.8
Signatur
11.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex