Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lund Oljesenter As
Juridisk navn:  Lund Oljesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32830001
Nøsteveien 77 Tordenskiolds Gate 77 Fax:
3402 Lier 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 993100137
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/11/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Clever As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.72%
Resultat  
  
62.11%
Egenkapital  
  
23.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.312.000 11.600.000 10.914.000 10.717.000 10.316.000
Resultat: 1.955.000 1.206.000 1.487.000 3.675.000 2.624.000
Egenkapital: 7.573.000 6.155.000 5.252.000 4.998.000 2.998.000
Regnskap for  Lund Oljesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.312.000 11.600.000 10.914.000 10.717.000 10.316.000
Driftskostnader -7.355.000 -10.394.000 -9.425.000 -7.040.000 -7.692.000
Driftsresultat 1.957.000 1.205.000 1.489.000 3.677.000 2.623.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -3.000 0
Finans -2.000 0 -1.000 -2.000 1.000
Resultat før skatt 1.955.000 1.206.000 1.487.000 3.675.000 2.624.000
Skattekostnad -342.000 -303.000 -463.000 -877.000 -678.000
Årsresultat 1.613.000 903.000 1.025.000 2.798.000 1.946.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 44.000 1.974.000 116.000 1.726.000
Sum omløpsmidler 9.015.000 8.658.000 7.050.000 8.916.000 4.954.000
Sum eiendeler 9.059.000 8.702.000 9.024.000 9.032.000 6.680.000
Sum opptjent egenkapital 7.473.000 6.055.000 5.152.000 4.898.000 2.898.000
Sum egenkapital 7.573.000 6.155.000 5.252.000 4.998.000 2.998.000
Sum langsiktig gjeld 319.000 499.000 1.689.000 1.689.000 1.693.000
Sum kortsiktig gjeld 1.167.000 2.048.000 2.083.000 2.346.000 1.989.000
Sum gjeld og egenkapital 9.059.000 8.702.000 9.024.000 9.033.000 6.680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.611.000 11.060.000 10.169.000 10.177.000 9.776.000
Andre inntekter -299.000 540.000 745.000 540.000 540.000
Driftsinntekter 9.312.000 11.600.000 10.914.000 10.717.000 10.316.000
Varekostnad -4.695.000 -5.721.000 -5.248.000 -4.764.000 -5.150.000
Lønninger -1.033.000 -966.000 -1.141.000 -939.000 -1.135.000
Avskrivning -18.000 -65.000 -67.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.627.000 -3.689.000 -2.971.000 -1.270.000 -1.337.000
Driftskostnader -7.355.000 -10.394.000 -9.425.000 -7.040.000 -7.692.000
Driftsresultat 1.957.000 1.205.000 1.489.000 3.677.000 2.623.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -3.000 0
Finans -2.000 0 -1.000 -2.000 1.000
Konsernbidrag -195.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.613.000 903.000 1.025.000 2.798.000 1.946.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 13.000 30.000 219.000 146.000
Sum varige driftsmidler 13.000 13.000 30.000 219.000 146.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 31.000 1.944.000 -103.000 1.580.000
Sum anleggsmidler 44.000 44.000 1.974.000 116.000 1.726.000
Varebeholdning 1.177.000 969.000 1.358.000 1.101.000 958.000
Kundefordringer 1.875.000 1.096.000 776.000 3.689.000 2.275.000
Andre fordringer 415.000 37.000 29.000 325.000 40.000
Sum investeringer 0 31.000 31.000 31.000
Kasse, bank 5.548.000 6.555.000 4.855.000 3.770.000 1.649.000
Sum omløpsmidler 9.015.000 8.658.000 7.050.000 8.916.000 4.954.000
Sum eiendeler 9.059.000 8.702.000 9.024.000 9.032.000 6.680.000
Sum opptjent egenkapital 7.473.000 6.055.000 5.152.000 4.898.000 2.898.000
Sum egenkapital 7.573.000 6.155.000 5.252.000 4.998.000 2.998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 250.000 70.000 1.000.000 1.050.000 640.000
Sum langsiktig gjeld 319.000 499.000 1.689.000 1.689.000 1.693.000
Leverandørgjeld 989.000 -75.000 -192.000 66.000
Betalbar skatt 287.000 303.000 233.000 625.000 518.000
Skyldig offentlige avgifter 498.000 549.000 660.000 662.000 608.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 137.000 266.000 201.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 1.167.000 2.048.000 2.083.000 2.346.000 1.989.000
Sum gjeld og egenkapital 9.059.000 8.702.000 9.024.000 9.033.000 6.680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.848.000 6.610.000 4.967.000 6.570.000 2.965.000
Likviditetsgrad 1 7.7 4.2 3.4 3.8 2
Likviditetsgrad 2 6.7 3.8 2.7 3.3 2
Soliditet 83.6 70.7 58.2 55.3 44.9
Resultatgrad 21.0 10.4 13.6 34.3 25.4
Rentedekningsgrad 652.3 401.7 372.3 1225.7
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.7 0.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 21.6 13.9 16.5 40.7 39.3
Signatur
17.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex