Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundal Nord AS
Juridisk navn:  Lundal Nord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75539690
Fax: 75538321
8103 Breivik I Salten 8103 Breivik I Salten
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 934394135
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rognan Revisjon AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.17%
Resultat  
  
-85.66%
Egenkapital  
  
-1.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.043.000 19.369.000 17.075.000 18.635.000 18.747.000
Resultat: 739.000 5.154.000 1.643.000 3.221.000 1.651.000
Egenkapital: 11.463.000 11.687.000 10.666.000 10.613.000 9.730.000
Regnskap for  Lundal Nord AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.043.000 19.369.000 17.075.000 18.635.000 18.747.000
Driftskostnader -15.304.000 -14.204.000 -16.172.000 -15.321.000 -16.969.000
Driftsresultat 739.000 5.166.000 902.000 3.314.000 1.778.000
Finansinntekter 1.000 830.000 35.000 25.000
Finanskostnader -1.000 -13.000 -90.000 -129.000 -152.000
Finans -1.000 -12.000 740.000 -94.000 -127.000
Resultat før skatt 739.000 5.154.000 1.643.000 3.221.000 1.651.000
Skattekostnad -162.000 -1.134.000 -189.000 -738.000 -388.000
Årsresultat 576.000 4.020.000 1.454.000 2.483.000 1.262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.448.000 6.638.000 7.357.000 8.205.000 9.852.000
Sum omløpsmidler 8.062.000 10.319.000 8.223.000 10.524.000 8.365.000
Sum eiendeler 14.510.000 16.957.000 15.580.000 18.729.000 18.217.000
Sum opptjent egenkapital 11.063.000 11.287.000 10.266.000 10.213.000 9.330.000
Sum egenkapital 11.463.000 11.687.000 10.666.000 10.613.000 9.730.000
Sum langsiktig gjeld 484.000 650.000 1.847.000 4.183.000 4.547.000
Sum kortsiktig gjeld 2.563.000 4.621.000 3.067.000 3.933.000 3.940.000
Sum gjeld og egenkapital 14.510.000 16.958.000 15.580.000 18.729.000 18.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.361.000 15.110.000 16.378.000 16.555.000 18.532.000
Andre inntekter 683.000 4.259.000 697.000 2.080.000 215.000
Driftsinntekter 16.043.000 19.369.000 17.075.000 18.635.000 18.747.000
Varekostnad -8.703.000 -8.246.000 -9.714.000 -8.894.000 -10.423.000
Lønninger -4.338.000 -3.130.000 -3.666.000 -3.630.000 -4.243.000
Avskrivning -724.000 -719.000 -1.036.000 -1.081.000 -1.063.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.539.000 -2.109.000 -1.756.000 -1.716.000 -1.240.000
Driftskostnader -15.304.000 -14.204.000 -16.172.000 -15.321.000 -16.969.000
Driftsresultat 739.000 5.166.000 902.000 3.314.000 1.778.000
Finansinntekter 1.000 830.000 35.000 25.000
Finanskostnader -1.000 -13.000 -90.000 -129.000 -152.000
Finans -1.000 -12.000 740.000 -94.000 -127.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -800.000 -3.000.000 -1.400.000 -1.600.000 -1.500.000
Årsresultat 576.000 4.020.000 1.454.000 2.483.000 1.262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.670.000 6.121.000 6.595.000 6.860.000 7.299.000
Maskiner anlegg 737.000 398.000 569.000 739.000 910.000
Driftsløsøre 38.000 116.000 191.000 503.000 890.000
Sum varige driftsmidler 6.445.000 6.635.000 7.354.000 8.102.000 9.099.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 103.000 753.000
Sum anleggsmidler 6.448.000 6.638.000 7.357.000 8.205.000 9.852.000
Varebeholdning 1.257.000 1.048.000 1.221.000 1.632.000 985.000
Kundefordringer 1.105.000 905.000 375.000 624.000 890.000
Andre fordringer 124.000 89.000 119.000 405.000 693.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.576.000 8.277.000 6.508.000 7.863.000 5.796.000
Sum omløpsmidler 8.062.000 10.319.000 8.223.000 10.524.000 8.365.000
Sum eiendeler 14.510.000 16.957.000 15.580.000 18.729.000 18.217.000
Sum opptjent egenkapital 11.063.000 11.287.000 10.266.000 10.213.000 9.330.000
Sum egenkapital 11.463.000 11.687.000 10.666.000 10.613.000 9.730.000
Sum avsetninger til forpliktelser 484.000 650.000 1.000 87.000 180.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 484.000 650.000 1.847.000 4.183.000 4.547.000
Leverandørgjeld 196.000 144.000 236.000 149.000 562.000
Betalbar skatt 328.000 485.000 276.000 831.000 412.000
Skyldig offentlige avgifter 806.000 675.000 781.000 942.000 1.089.000
Utbytte -800.000 -3.000.000 -1.400.000 -1.600.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 432.000 318.000 373.000 413.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 2.563.000 4.621.000 3.067.000 3.933.000 3.940.000
Sum gjeld og egenkapital 14.510.000 16.958.000 15.580.000 18.729.000 18.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.499.000 5.698.000 5.156.000 6.591.000 4.425.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.2 2.7 2.7 2.1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.0 2.3 2.3 1.9
Soliditet 79.0 68.9 68.5 56.7 53.4
Resultatgrad 4.6 26.7 5.3 17.8 9.5
Rentedekningsgrad 739.0 397.4 1 25.7 11.7
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 5.1 30.5 11.1 17.9 9.9
Signatur
26.08.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex