Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundbergs Anleggsgartneri AS
Juridisk navn:  Lundbergs Anleggsgartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37093881
Handverkstunet 2 Handverkstunet 2 Fax:
4810 Eydehavn 4810 Eydehavn
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 992150807
Aksjekapital: 970.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ausland & Bratlid AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.5%
Resultat  
  
-2.84%
Egenkapital  
  
-123.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.588.000 6.158.000 5.032.000 4.841.000 4.076.000
Resultat: -290.000 -282.000 -82.000 -15.000 324.000
Egenkapital: -56.000 234.000 516.000 99.000 114.000
Regnskap for  Lundbergs Anleggsgartneri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.588.000 6.158.000 5.032.000 4.841.000 4.076.000
Driftskostnader -4.747.000 -6.325.000 -5.051.000 -4.827.000 -3.713.000
Driftsresultat -160.000 -166.000 -20.000 15.000 362.000
Finansinntekter 7.000 0 0 0 0
Finanskostnader -137.000 -116.000 -63.000 -30.000 -38.000
Finans -130.000 -116.000 -63.000 -30.000 -38.000
Resultat før skatt -290.000 -282.000 -82.000 -15.000 324.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -290.000 -282.000 -82.000 -15.000 324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.401.000 2.529.000 2.605.000 244.000 251.000
Sum omløpsmidler 899.000 1.191.000 1.027.000 1.080.000 748.000
Sum eiendeler 3.300.000 3.720.000 3.632.000 1.324.000 999.000
Sum opptjent egenkapital -1.026.000 -736.000 -454.000 -371.000 -356.000
Sum egenkapital -56.000 234.000 516.000 99.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 1.622.000 1.732.000 1.862.000 171.000 284.000
Sum kortsiktig gjeld 1.734.000 1.754.000 1.254.000 1.054.000 601.000
Sum gjeld og egenkapital 3.300.000 3.720.000 3.632.000 1.324.000 999.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.565.000 6.082.000 5.025.000 4.841.000 4.000.000
Andre inntekter 23.000 77.000 7.000 0 76.000
Driftsinntekter 4.588.000 6.158.000 5.032.000 4.841.000 4.076.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.072.000 -2.762.000 -2.413.000 -1.861.000 -1.557.000
Avskrivning -128.000 -137.000 -125.000 -67.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -762.000 -1.076.000 -878.000 -771.000 -754.000
Driftskostnader -4.747.000 -6.325.000 -5.051.000 -4.827.000 -3.713.000
Driftsresultat -160.000 -166.000 -20.000 15.000 362.000
Finansinntekter 7.000 0 0 0 0
Finanskostnader -137.000 -116.000 -63.000 -30.000 -38.000
Finans -130.000 -116.000 -63.000 -30.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -290.000 -282.000 -82.000 -15.000 324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.270.000 2.313.000 2.356.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 131.000 216.000 250.000 244.000 251.000
Sum varige driftsmidler 2.401.000 2.529.000 2.605.000 244.000 251.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.401.000 2.529.000 2.605.000 244.000 251.000
Varebeholdning 260.000 250.000 228.000 151.000 146.000
Kundefordringer 186.000 506.000 316.000 503.000 130.000
Andre fordringer 430.000 276.000 266.000 356.000 343.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 159.000 217.000 69.000 128.000
Sum omløpsmidler 899.000 1.191.000 1.027.000 1.080.000 748.000
Sum eiendeler 3.300.000 3.720.000 3.632.000 1.324.000 999.000
Sum opptjent egenkapital -1.026.000 -736.000 -454.000 -371.000 -356.000
Sum egenkapital -56.000 234.000 516.000 99.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.622.000 1.732.000 1.862.000 171.000 284.000
Leverandørgjeld 584.000 629.000 610.000 459.000 286.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 681.000 785.000 311.000 429.000 231.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 443.000 339.000 333.000 165.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 1.734.000 1.754.000 1.254.000 1.054.000 601.000
Sum gjeld og egenkapital 3.300.000 3.720.000 3.632.000 1.324.000 999.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -835.000 -563.000 -227.000 26.000 147.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.8 1 1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.6 0.9 1
Soliditet -1.7 6.3 14.2 7.5 11.4
Resultatgrad -3.5 -2.7 -0.4 0.3 8.9
Rentedekningsgrad -1.2 -1.4 -0.3 0.5 9.5
Gjeldsgrad -59.9 14.9 6 12.4 7.8
Total kapitalrentabilitet -4.6 -4.5 -0.6 1.1 36.2
Signatur
18.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex