Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lunde Finans AS
Juridisk navn:  Lunde Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22017979
Jonsokveien 6 Munkedamsveien 57 Fax: 22017980
1182 Oslo 270 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982788579
Aksjekapital: 2.708.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.89%
Resultat  
  
-49.75%
Egenkapital  
  
4.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 284.000 545.000 479.000 490.000 595.000
Resultat: 202.000 402.000 419.000 113.000 325.000
Egenkapital: 4.939.000 4.724.000 4.371.000 3.998.000 3.925.000
Regnskap for  Lunde Finans AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 284.000 545.000 479.000 490.000 595.000
Driftskostnader -257.000 -222.000 -170.000 -210.000 -311.000
Driftsresultat 27.000 323.000 309.000 280.000 284.000
Finansinntekter 260.000 180.000 208.000 -72.000 140.000
Finanskostnader -84.000 -101.000 -98.000 -95.000 -99.000
Finans 176.000 79.000 110.000 -167.000 41.000
Resultat før skatt 202.000 402.000 419.000 113.000 325.000
Skattekostnad 13.000 -49.000 -46.000 -40.000 -41.000
Årsresultat 215.000 353.000 373.000 73.000 283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.723.000 4.779.000 4.835.000 4.835.000 4.891.000
Sum omløpsmidler 2.326.000 2.092.000 1.694.000 1.439.000 1.461.000
Sum eiendeler 7.049.000 6.871.000 6.529.000 6.274.000 6.352.000
Sum opptjent egenkapital 2.209.000 1.994.000 1.641.000 1.268.000 1.195.000
Sum egenkapital 4.939.000 4.724.000 4.371.000 3.998.000 3.925.000
Sum langsiktig gjeld 1.797.000 1.809.000 1.771.000 1.808.000 1.901.000
Sum kortsiktig gjeld 313.000 338.000 387.000 468.000 524.000
Sum gjeld og egenkapital 7.049.000 6.871.000 6.529.000 6.274.000 6.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 0 478.000 516.000
Andre inntekter 275.000 545.000 479.000 12.000 79.000
Driftsinntekter 284.000 545.000 479.000 490.000 595.000
Varekostnad -8.000 -7.000 -8.000 -7.000 -8.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -56.000 -56.000 0 -56.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -193.000 -159.000 -162.000 -147.000 -215.000
Driftskostnader -257.000 -222.000 -170.000 -210.000 -311.000
Driftsresultat 27.000 323.000 309.000 280.000 284.000
Finansinntekter 260.000 180.000 208.000 -72.000 140.000
Finanskostnader -84.000 -101.000 -98.000 -95.000 -99.000
Finans 176.000 79.000 110.000 -167.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 215.000 353.000 373.000 73.000 283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.723.000 4.779.000 4.835.000 4.835.000 4.891.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.723.000 4.779.000 4.835.000 4.835.000 4.891.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.723.000 4.779.000 4.835.000 4.835.000 4.891.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.000 12.000 43.000 40.000 120.000
Andre fordringer 610.000 635.000 600.000 569.000 467.000
Sum investeringer 1.434.000 1.174.000 995.000 786.000 858.000
Kasse, bank 268.000 271.000 57.000 43.000 16.000
Sum omløpsmidler 2.326.000 2.092.000 1.694.000 1.439.000 1.461.000
Sum eiendeler 7.049.000 6.871.000 6.529.000 6.274.000 6.352.000
Sum opptjent egenkapital 2.209.000 1.994.000 1.641.000 1.268.000 1.195.000
Sum egenkapital 4.939.000 4.724.000 4.371.000 3.998.000 3.925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 59.000 53.000 53.000 68.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.797.000 1.809.000 1.771.000 1.808.000 1.901.000
Leverandørgjeld 7.000 23.000 14.000 23.000 25.000
Betalbar skatt 43.000 46.000 55.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 306.000 272.000 326.000 389.000 440.000
Sum kortsiktig gjeld 313.000 338.000 387.000 468.000 524.000
Sum gjeld og egenkapital 7.049.000 6.871.000 6.529.000 6.274.000 6.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.013.000 1.754.000 1.307.000 971.000 937.000
Likviditetsgrad 1 7.4 6.2 4.4 3.1 2.8
Likviditetsgrad 2 7.4 6.2 4.4 3.1 2.8
Soliditet 70.1 68.8 66.9 63.7 61.8
Resultatgrad 9.5 59.3 64.5 57.1 47.7
Rentedekningsgrad 0.3 3.2 3.2 2.9 2.9
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 4.1 7.3 7.9 3.3 6.7
Signatur
02.06.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex