Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundlia Bygg As
Juridisk navn:  Lundlia Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37168450
Ufsvatn Ufsvatn Fax:
4868 Selåsvatn 4868 Selåsvatn
Fylke: Kommune:
Agder Åmli
Org.nr: 996322653
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.86%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
17.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 340.000 279.000 0 0 2.580.000
Resultat: 24.000 24.000 -3.000 -27.000 149.000
Egenkapital: 130.000 111.000 92.000 95.000 116.000
Regnskap for  Lundlia Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 340.000 279.000 0 0 2.580.000
Driftskostnader -325.000 -262.000 -32.000 -28.000 -2.423.000
Driftsresultat 15.000 18.000 -32.000 -28.000 157.000
Finansinntekter 12.000 23.000 29.000 7.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -16.000 0 -6.000 -8.000
Finans 9.000 7.000 29.000 1.000 -7.000
Resultat før skatt 24.000 24.000 -3.000 -27.000 149.000
Skattekostnad -5.000 -5.000 1.000 6.000 -36.000
Årsresultat 19.000 19.000 -2.000 -21.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 12.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 2.568.000 2.526.000 2.501.000 2.590.000 2.572.000
Sum eiendeler 2.568.000 2.528.000 2.513.000 2.606.000 2.588.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 11.000 -8.000 -5.000 16.000
Sum egenkapital 130.000 111.000 92.000 95.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 2.433.000 2.417.000 2.421.000 693.000 658.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0 1.819.000 1.814.000
Sum gjeld og egenkapital 2.568.000 2.528.000 2.513.000 2.607.000 2.588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 340.000 279.000 0 0 2.580.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 340.000 279.000 0 0 2.580.000
Varekostnad -310.000 -237.000 0 -6.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -20.000 -27.000 -17.000 -100.000
Driftskostnader -325.000 -262.000 -32.000 -28.000 -2.423.000
Driftsresultat 15.000 18.000 -32.000 -28.000 157.000
Finansinntekter 12.000 23.000 29.000 7.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -16.000 0 -6.000 -8.000
Finans 9.000 7.000 29.000 1.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 19.000 19.000 -2.000 -21.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 6.000 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 6.000 11.000 16.000
Sum varige driftsmidler 1.000 6.000 11.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 12.000 16.000 16.000
Varebeholdning 799.000 435.000 631.000 631.000 600.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.769.000 2.091.000 1.870.000 1.959.000 1.972.000
Sum omløpsmidler 2.568.000 2.526.000 2.501.000 2.590.000 2.572.000
Sum eiendeler 2.568.000 2.528.000 2.513.000 2.606.000 2.588.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 11.000 -8.000 -5.000 16.000
Sum egenkapital 130.000 111.000 92.000 95.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.433.000 2.417.000 2.421.000 693.000 658.000
Leverandørgjeld 0 6.000 0
Betalbar skatt 5.000 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.813.000 1.813.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0 1.819.000 1.814.000
Sum gjeld og egenkapital 2.568.000 2.528.000 2.513.000 2.607.000 2.588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.563.000 2.526.000 2.501.000 771.000 758.000
Likviditetsgrad 1 513.6 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 353.8 0 1.1 1.1
Soliditet 5.1 4.4 3.7 3.6 4.5
Resultatgrad 4.4 6.5 6.1
Rentedekningsgrad 5.0 1.1 -4.7 19.6
Gjeldsgrad 18.8 21.8 26.3 26.4 21.3
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.6 -0.1 -0.8 6.1
Signatur
23.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex