Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lunds Tivoli AS
Juridisk navn:  Lunds Tivoli AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97050976
Postboks 53 Fax: 51612660
4330 Ålgård 4339 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 935749913
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/19/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.06%
Resultat  
  
139.78%
Egenkapital  
  
18.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 82.324.000 70.934.000 60.576.000 53.521.000 58.108.000
Resultat: 13.262.000 5.531.000 2.941.000 4.057.000 7.640.000
Egenkapital: 20.717.000 17.474.000 17.251.000 14.929.000 12.727.000
Regnskap for  Lunds Tivoli AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 82.324.000 70.934.000 60.576.000 53.521.000 58.108.000
Driftskostnader -69.249.000 -65.390.000 -57.686.000 -49.266.000 -50.317.000
Driftsresultat 13.075.000 5.545.000 2.891.000 4.255.000 7.791.000
Finansinntekter 1.242.000 777.000 730.000 788.000 787.000
Finanskostnader -1.056.000 -791.000 -679.000 -987.000 -938.000
Finans 186.000 -14.000 51.000 -199.000 -151.000
Resultat før skatt 13.262.000 5.531.000 2.941.000 4.057.000 7.640.000
Skattekostnad -2.943.000 -806.000 -618.000 -855.000 -1.750.000
Årsresultat 10.318.000 4.725.000 2.322.000 3.202.000 5.890.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.374.000 28.267.000 26.824.000 25.459.000 14.308.000
Sum omløpsmidler 22.995.000 20.543.000 14.443.000 13.446.000 22.571.000
Sum eiendeler 56.369.000 48.810.000 41.267.000 38.905.000 36.879.000
Sum opptjent egenkapital 20.617.000 17.374.000 17.151.000 14.829.000 12.627.000
Sum egenkapital 20.717.000 17.474.000 17.251.000 14.929.000 12.727.000
Sum langsiktig gjeld 17.919.000 8.092.000 6.620.000 9.530.000 12.642.000
Sum kortsiktig gjeld 17.732.000 23.243.000 17.396.000 14.448.000 11.510.000
Sum gjeld og egenkapital 56.368.000 48.809.000 41.267.000 38.907.000 36.879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 82.324.000 69.759.000 57.865.000 52.524.000 57.280.000
Andre inntekter 0 1.175.000 2.711.000 997.000 828.000
Driftsinntekter 82.324.000 70.934.000 60.576.000 53.521.000 58.108.000
Varekostnad -9.072.000 -7.600.000 -7.044.000 -5.428.000 -4.297.000
Lønninger -19.924.000 -16.939.000 -14.304.000 -9.913.000 -14.313.000
Avskrivning -1.896.000 -2.854.000 -2.990.000 -2.992.000 -2.828.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.357.000 -37.997.000 -33.348.000 -30.933.000 -28.879.000
Driftskostnader -69.249.000 -65.390.000 -57.686.000 -49.266.000 -50.317.000
Driftsresultat 13.075.000 5.545.000 2.891.000 4.255.000 7.791.000
Finansinntekter 1.242.000 777.000 730.000 788.000 787.000
Finanskostnader -1.056.000 -791.000 -679.000 -987.000 -938.000
Finans 186.000 -14.000 51.000 -199.000 -151.000
Konsernbidrag -7.076.000 -1.401.000 0 0 -845.000
Utbytte 0 -1.500.000 0 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 10.318.000 4.725.000 2.322.000 3.202.000 5.890.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.696.000 1.766.000 2.110.000 2.454.000 2.798.000
Maskiner anlegg 7.652.000 4.335.000 4.758.000 6.306.000 8.811.000
Driftsløsøre 2.134.000 2.382.000 2.407.000 2.496.000 2.699.000
Sum varige driftsmidler 11.481.000 8.483.000 9.275.000 11.256.000 14.308.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.892.000 19.785.000 17.549.000 14.203.000 0
Sum anleggsmidler 33.374.000 28.267.000 26.824.000 25.459.000 14.308.000
Varebeholdning 640.000 243.000 221.000 276.000 266.000
Kundefordringer 283.000 90.000 1.412.000 534.000 612.000
Andre fordringer 2.014.000 2.484.000 1.631.000 360.000 16.286.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.048.000 17.715.000 11.163.000 12.275.000 5.407.000
Sum omløpsmidler 22.995.000 20.543.000 14.443.000 13.446.000 22.571.000
Sum eiendeler 56.369.000 48.810.000 41.267.000 38.905.000 36.879.000
Sum opptjent egenkapital 20.617.000 17.374.000 17.151.000 14.829.000 12.627.000
Sum egenkapital 20.717.000 17.474.000 17.251.000 14.929.000 12.727.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.000 55.000 475.000 236.000 323.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.183.000 10.146.000 8.690.000 6.964.000 0
Sum langsiktig gjeld 17.919.000 8.092.000 6.620.000 9.530.000 12.642.000
Leverandørgjeld 6.956.000 6.771.000 5.043.000 4.869.000 1.829.000
Betalbar skatt 849.000 326.000 3.000 210.000 289.000
Skyldig offentlige avgifter 2.805.000 1.820.000 1.258.000 795.000 1.232.000
Utbytte 0 -1.500.000 0 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.938.000 2.680.000 2.401.000 609.000 7.159.000
Sum kortsiktig gjeld 17.732.000 23.243.000 17.396.000 14.448.000 11.510.000
Sum gjeld og egenkapital 56.368.000 48.809.000 41.267.000 38.907.000 36.879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.263.000 -2.700.000 -2.953.000 -1.002.000 11.061.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.8 0.9 2.0
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.8 0.9 2.0
Soliditet 36.8 35.8 41.8 38.4 34.5
Resultatgrad 15.9 7.8 4.8 8 13.4
Rentedekningsgrad 12.4 7 4.3 4.3 9.1
Gjeldsgrad 1.7 1.8 1.4 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 25.4 1 8.8 1 23.3
Signatur
11.01.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex