Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundstad Grønt As
Juridisk navn:  Lundstad Grønt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61167900
Fax:
2847 Kolbu 2847 Kolbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 992600713
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 3/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Inter Revisor As
Regnskapsfører: Frisikt Økonomi & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.72%
Resultat  
  
25.85%
Egenkapital  
  
23.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 84.750.000 67.951.000 71.805.000 54.218.000 60.162.000
Resultat: 2.118.000 1.683.000 146.000 202.000 1.958.000
Egenkapital: 8.666.000 7.014.000 5.721.000 5.608.000 5.753.000
Regnskap for  Lundstad Grønt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 84.750.000 67.951.000 71.805.000 54.218.000 60.162.000
Driftskostnader -81.391.000 -65.073.000 -70.436.000 -52.952.000 -56.923.000
Driftsresultat 3.358.000 2.877.000 1.368.000 1.266.000 3.241.000
Finansinntekter 63.000 121.000 134.000 110.000 116.000
Finanskostnader -1.302.000 -1.316.000 -1.356.000 -1.175.000 -1.400.000
Finans -1.239.000 -1.195.000 -1.222.000 -1.065.000 -1.284.000
Resultat før skatt 2.118.000 1.683.000 146.000 202.000 1.958.000
Skattekostnad -467.000 -390.000 -33.000 -47.000 -489.000
Årsresultat 1.652.000 1.293.000 113.000 155.000 1.469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.989.000 22.496.000 19.763.000 23.179.000 21.651.000
Sum omløpsmidler 17.161.000 16.603.000 19.803.000 19.515.000 20.462.000
Sum eiendeler 39.150.000 39.099.000 39.566.000 42.694.000 42.113.000
Sum opptjent egenkapital 7.846.000 6.194.000 4.901.000 4.788.000 4.933.000
Sum egenkapital 8.666.000 7.014.000 5.721.000 5.608.000 5.753.000
Sum langsiktig gjeld 10.395.000 11.939.000 14.341.000 15.896.000 17.803.000
Sum kortsiktig gjeld 20.089.000 20.146.000 19.503.000 21.190.000 18.557.000
Sum gjeld og egenkapital 39.150.000 39.099.000 39.565.000 42.694.000 42.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.835.000 58.756.000 61.581.000 49.563.000 55.354.000
Andre inntekter 4.915.000 9.195.000 10.223.000 4.656.000 4.809.000
Driftsinntekter 84.750.000 67.951.000 71.805.000 54.218.000 60.162.000
Varekostnad -31.584.000 -25.334.000 -23.761.000 -16.307.000 -19.356.000
Lønninger -14.694.000 -13.266.000 -13.014.000 -13.301.000 -14.108.000
Avskrivning -3.474.000 -3.399.000 -3.438.000 -3.501.000 -3.153.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.996.000 -25.104.000 -23.994.000 -21.735.000 -22.507.000
Driftskostnader -81.391.000 -65.073.000 -70.436.000 -52.952.000 -56.923.000
Driftsresultat 3.358.000 2.877.000 1.368.000 1.266.000 3.241.000
Finansinntekter 63.000 121.000 134.000 110.000 116.000
Finanskostnader -1.302.000 -1.316.000 -1.356.000 -1.175.000 -1.400.000
Finans -1.239.000 -1.195.000 -1.222.000 -1.065.000 -1.284.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0
Årsresultat 1.652.000 1.293.000 113.000 155.000 1.469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.428.000 3.058.000 3.795.000 4.532.000 5.018.000
Fast eiendom 9.048.000 9.751.000 7.205.000 7.908.000 8.087.000
Maskiner anlegg 6.365.000 4.659.000 5.859.000 6.780.000 6.107.000
Driftsløsøre 437.000 375.000 530.000 481.000 418.000
Sum varige driftsmidler 15.850.000 14.785.000 13.594.000 15.168.000 14.613.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.710.000 4.653.000 2.374.000 3.479.000 2.020.000
Sum anleggsmidler 21.989.000 22.496.000 19.763.000 23.179.000 21.651.000
Varebeholdning 7.600.000 10.465.000 8.417.000 14.566.000 13.235.000
Kundefordringer 5.852.000 2.656.000 3.372.000 2.408.000 2.749.000
Andre fordringer 2.543.000 3.062.000 7.662.000 2.253.000 4.208.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.167.000 419.000 352.000 289.000 271.000
Sum omløpsmidler 17.161.000 16.603.000 19.803.000 19.515.000 20.462.000
Sum eiendeler 39.150.000 39.099.000 39.566.000 42.694.000 42.113.000
Sum opptjent egenkapital 7.846.000 6.194.000 4.901.000 4.788.000 4.933.000
Sum egenkapital 8.666.000 7.014.000 5.721.000 5.608.000 5.753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.000 15.000 37.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.535.000 7.207.000 7.188.000 6.886.000 3.664.000
Sum langsiktig gjeld 10.395.000 11.939.000 14.341.000 15.896.000 17.803.000
Leverandørgjeld 8.104.000 9.566.000 9.635.000 11.179.000 9.301.000
Betalbar skatt 627.000 333.000 55.000 10.000 521.000
Skyldig offentlige avgifter 2.290.000 2.234.000 2.245.000 2.403.000 3.035.000
Utbytte 0 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.533.000 806.000 381.000 711.000 2.036.000
Sum kortsiktig gjeld 20.089.000 20.146.000 19.503.000 21.190.000 18.557.000
Sum gjeld og egenkapital 39.150.000 39.099.000 39.565.000 42.694.000 42.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.928.000 -3.543.000 300.000 -1.675.000 1.905.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.6 0.2 0.4
Soliditet 22.1 17.9 14.5 13.1 13.7
Resultatgrad 4.0 4.2 1.9 2.3 5.4
Rentedekningsgrad 2.6 2.2 1 1.1 2.3
Gjeldsgrad 3.5 4.6 5.9 6.6 6.3
Total kapitalrentabilitet 8.7 7.7 3.8 3.2 8
Signatur
09.06.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex