Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lunheim Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Lunheim Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73823500
c/o Nordr Norge AS Beddingen 16 c/o Nordr Norge AS Beddingen 16 Fax: 73557780
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 994238078
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-93.81%
Egenkapital  
  
-4.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -188.000 -97.000 -94.000 -53.000 -149.000
Egenkapital: 2.849.000 2.995.000 2.799.000 2.696.000 2.447.000
Regnskap for  Lunheim Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -188.000 -97.000 -94.000 -52.000 -110.000
Driftsresultat -188.000 -97.000 -94.000 -52.000 -110.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -39.000
Finans 0 0 0 0 -39.000
Resultat før skatt -188.000 -97.000 -94.000 -53.000 -149.000
Skattekostnad 41.000 48.000 46.000 35.000 79.000
Årsresultat -146.000 -49.000 -48.000 -17.000 -70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.035.000 7.490.000 7.149.000 7.194.000 6.694.000
Sum eiendeler 9.035.000 7.490.000 7.149.000 7.194.000 6.694.000
Sum opptjent egenkapital -868.000 -721.000 -672.000 -624.000 -607.000
Sum egenkapital 2.849.000 2.995.000 2.799.000 2.696.000 2.447.000
Sum langsiktig gjeld 520.000 562.000 536.000 534.000 481.000
Sum kortsiktig gjeld 5.666.000 3.933.000 3.814.000 3.963.000 3.766.000
Sum gjeld og egenkapital 9.034.000 7.490.000 7.149.000 7.193.000 6.694.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 -1.000 -2.000 -50.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -97.000 -93.000 -50.000 -60.000
Driftskostnader -188.000 -97.000 -94.000 -52.000 -110.000
Driftsresultat -188.000 -97.000 -94.000 -52.000 -110.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -39.000
Finans 0 0 0 0 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -146.000 -49.000 -48.000 -17.000 -70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 9.035.000 7.171.000 6.950.000 6.839.000 6.387.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.035.000 7.490.000 7.149.000 7.194.000 6.694.000
Sum eiendeler 9.035.000 7.490.000 7.149.000 7.194.000 6.694.000
Sum opptjent egenkapital -868.000 -721.000 -672.000 -624.000 -607.000
Sum egenkapital 2.849.000 2.995.000 2.799.000 2.696.000 2.447.000
Sum avsetninger til forpliktelser 520.000 562.000 536.000 534.000 481.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.874.000 3.920.000 3.814.000 3.922.000 3.712.000
Sum langsiktig gjeld 520.000 562.000 536.000 534.000 481.000
Leverandørgjeld 427.000 13.000 0 41.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 365.000 0 0 0 53.000
Sum kortsiktig gjeld 5.666.000 3.933.000 3.814.000 3.963.000 3.766.000
Sum gjeld og egenkapital 9.034.000 7.490.000 7.149.000 7.193.000 6.694.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.369.000 3.557.000 3.335.000 3.231.000 2.928.000
Likviditetsgrad 1 1 1.9 1.9 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 31.5 4 39.2 37.5 36.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.8
Gjeldsgrad 2.2 1.5 1.6 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet -2.1 -1.3 -1.3 -0.7 -1.6
Signatur
23.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex