Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lunnvoll As
Juridisk navn:  Lunnvoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Herjangen 118 Herjangen 118 Fax:
8530 Bjerkvik 8530 Bjerkvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 923111719
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap I Nor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.56%
Resultat  
  
-118.18%
Egenkapital  
  
-33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 575.000 622.000 382.000
Resultat: -24.000 132.000 -44.000
Egenkapital: 48.000 72.000 86.000
Regnskap for  Lunnvoll As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 575.000 622.000 382.000
Driftskostnader -589.000 -486.000 -426.000
Driftsresultat -16.000 137.000 -44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -9.000 -5.000 0
Finans -9.000 -5.000 0
Resultat før skatt -24.000 132.000 -44.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -24.000 132.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 517.000 590.000 258.000
Sum omløpsmidler 368.000 319.000 200.000
Sum eiendeler 885.000 909.000 458.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -58.000 -44.000
Sum egenkapital 48.000 72.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 139.000 243.000 0
Sum kortsiktig gjeld 698.000 594.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 885.000 909.000 458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 575.000 622.000 381.000
Andre inntekter 1.000
Driftsinntekter 575.000 622.000 382.000
Varekostnad -163.000 -98.000 -143.000
Lønninger -2.000 -17.000 -7.000
Avskrivning -129.000 -148.000 -33.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -295.000 -223.000 -243.000
Driftskostnader -589.000 -486.000 -426.000
Driftsresultat -16.000 137.000 -44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -9.000 -5.000 0
Finans -9.000 -5.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -24.000 132.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 517.000 590.000 258.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 517.000 590.000 258.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 517.000 590.000 258.000
Varebeholdning 156.000 178.000 117.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 17.000 139.000 29.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 195.000 3.000 54.000
Sum omløpsmidler 368.000 319.000 200.000
Sum eiendeler 885.000 909.000 458.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -58.000 -44.000
Sum egenkapital 48.000 72.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 139.000 243.000 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 697.000 592.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 698.000 594.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 885.000 909.000 458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -330.000 -275.000 -172.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2
Soliditet 5.4 7.9 18.8
Resultatgrad -2.8 22.0 -11.5
Rentedekningsgrad -1.8 27.4
Gjeldsgrad 17.4 11.6 4.3
Total kapitalrentabilitet -1.8 15.1 -9.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex