Luvent AS
Juridisk navn:  Luvent AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90058458
Vestre Kongsvei 12 Vestre Kongsvei 12 Fax: 32700541
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 980104052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haug Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.25%
Resultat  
  
-294.44%
Egenkapital  
  
-10.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.355.000 4.315.000 3.985.000 3.718.000 3.959.000
Resultat: -175.000 90.000 39.000 38.000 76.000
Egenkapital: 1.440.000 1.605.000 1.528.000 1.489.000 1.450.000
Regnskap for  Luvent AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.355.000 4.315.000 3.985.000 3.718.000 3.959.000
Driftskostnader -3.522.000 -4.221.000 -3.938.000 -3.676.000 -3.872.000
Driftsresultat -168.000 94.000 47.000 41.000 88.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -4.000 -7.000 -3.000 -12.000
Finans -7.000 -4.000 -7.000 -3.000 -12.000
Resultat før skatt -175.000 90.000 39.000 38.000 76.000
Skattekostnad 10.000 -14.000 0 0 0
Årsresultat -165.000 77.000 39.000 38.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.135.000 1.189.000 1.242.000 1.296.000 1.101.000
Sum omløpsmidler 1.077.000 1.588.000 1.138.000 1.067.000 1.242.000
Sum eiendeler 2.212.000 2.777.000 2.380.000 2.363.000 2.343.000
Sum opptjent egenkapital 1.340.000 1.505.000 1.428.000 1.389.000 1.350.000
Sum egenkapital 1.440.000 1.605.000 1.528.000 1.489.000 1.450.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 773.000 1.162.000 852.000 874.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 2.213.000 2.777.000 2.380.000 2.363.000 2.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.834.000 3.912.000 3.598.000 3.261.000 3.452.000
Andre inntekter 521.000 403.000 387.000 457.000 507.000
Driftsinntekter 3.355.000 4.315.000 3.985.000 3.718.000 3.959.000
Varekostnad -21.000 -103.000 -9.000 -280.000 -714.000
Lønninger -2.686.000 -3.174.000 -3.030.000 -2.577.000 -2.363.000
Avskrivning -53.000 -53.000 -53.000 -21.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -762.000 -891.000 -846.000 -798.000 -785.000
Driftskostnader -3.522.000 -4.221.000 -3.938.000 -3.676.000 -3.872.000
Driftsresultat -168.000 94.000 47.000 41.000 88.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -4.000 -7.000 -3.000 -12.000
Finans -7.000 -4.000 -7.000 -3.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -165.000 77.000 39.000 38.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 125.000 179.000 232.000 286.000 91.000
Sum varige driftsmidler 125.000 179.000 232.000 286.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000
Sum anleggsmidler 1.135.000 1.189.000 1.242.000 1.296.000 1.101.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 574.000 1.043.000 445.000 729.000 565.000
Andre fordringer 168.000 127.000 122.000 95.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 335.000 419.000 541.000 243.000 548.000
Sum omløpsmidler 1.077.000 1.588.000 1.138.000 1.067.000 1.242.000
Sum eiendeler 2.212.000 2.777.000 2.380.000 2.363.000 2.343.000
Sum opptjent egenkapital 1.340.000 1.505.000 1.428.000 1.389.000 1.350.000
Sum egenkapital 1.440.000 1.605.000 1.528.000 1.489.000 1.450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 47.000 119.000 0 52.000 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 52.000 9.000 12.000 120.000
Betalbar skatt 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 279.000 590.000 444.000 416.000 395.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 405.000 398.000 399.000 394.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 773.000 1.162.000 852.000 874.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 2.213.000 2.777.000 2.380.000 2.363.000 2.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 304.000 426.000 286.000 193.000 350.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3 1.2 1.4
Soliditet 65.1 57.8 64.2 6 61.9
Resultatgrad -5.0 2.2 1.2 1.1 2.2
Rentedekningsgrad -24.0 23.5 6.7 13.7 7.3
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -7.6 3.4 2 1.7 3.8
Signatur
05.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex