Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyche Musikkforlag AS
Juridisk navn:  Lyche Musikkforlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23002010
Postboks 1499 Vika Konows gate 67B Fax: 23002011
0116 Oslo 196 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977210925
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/21/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.52%
Resultat  
  
-545.28%
Egenkapital  
  
-29.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 601.000 575.000 659.000 647.000 643.000
Resultat: -236.000 53.000 360.000 373.000 322.000
Egenkapital: 570.000 806.000 752.000 393.000 20.000
Regnskap for  Lyche Musikkforlag AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 601.000 575.000 659.000 647.000 643.000
Driftskostnader -836.000 -522.000 -299.000 -275.000 -322.000
Driftsresultat -236.000 53.000 360.000 373.000 322.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -236.000 53.000 360.000 373.000 322.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -236.000 53.000 360.000 373.000 322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 771.000 919.000 828.000 479.000 344.000
Sum eiendeler 771.000 919.000 828.000 479.000 344.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -180.000
Sum egenkapital 570.000 806.000 752.000 393.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201.000 114.000 76.000 87.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 771.000 920.000 828.000 480.000 344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 174.000 193.000 199.000 202.000 220.000
Andre inntekter 427.000 382.000 459.000 445.000 423.000
Driftsinntekter 601.000 575.000 659.000 647.000 643.000
Varekostnad -77.000 -47.000 -73.000 -71.000 -103.000
Lønninger -480.000 -229.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -279.000 -246.000 -226.000 -204.000 -219.000
Driftskostnader -836.000 -522.000 -299.000 -275.000 -322.000
Driftsresultat -236.000 53.000 360.000 373.000 322.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -236.000 53.000 360.000 373.000 322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 327.000 277.000 227.000 227.000 227.000
Kundefordringer 0 1.000 24.000 25.000
Andre fordringer 410.000 595.000 597.000 180.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 48.000 3.000 48.000 88.000
Sum omløpsmidler 771.000 919.000 828.000 479.000 344.000
Sum eiendeler 771.000 919.000 828.000 479.000 344.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -180.000
Sum egenkapital 570.000 806.000 752.000 393.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 308.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 12.000 0 13.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 32.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 70.000 76.000 74.000 0
Sum kortsiktig gjeld 201.000 114.000 76.000 87.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 771.000 920.000 828.000 480.000 344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 570.000 805.000 752.000 392.000 20.000
Likviditetsgrad 1 3.8 8.1 10. 5.5 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 5.6 7.9 2.9 0.4
Soliditet 73.9 87.6 90.8 81.9 5.8
Resultatgrad -39.3 9.2 54.6 57.7 50.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.1 0.2 16.2
Total kapitalrentabilitet -30.6 5.8 43.5 77.7 93.6
Signatur
22.06.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex