Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lydgulvsystemer AS
Juridisk navn:  Lydgulvsystemer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41430003
Molinna 2 Molinna 2 Fax:
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 982224489
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 6/12/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Abacus Ratio As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.98%
Resultat  
  
-888.97%
Egenkapital  
  
-61.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 52.356.000 40.593.000 46.073.000 29.634.000 19.834.000
Resultat: -2.075.000 263.000 2.359.000 1.650.000 469.000
Egenkapital: 1.305.000 3.424.000 3.527.000 1.811.000 1.027.000
Regnskap for  Lydgulvsystemer AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 52.356.000 40.593.000 46.073.000 29.634.000 19.834.000
Driftskostnader -54.312.000 -40.278.000 -43.642.000 -27.955.000 -19.344.000
Driftsresultat -1.956.000 314.000 2.431.000 1.680.000 490.000
Finansinntekter 2.000 26.000 11.000 1.000 1.000
Finanskostnader -121.000 -77.000 -83.000 -31.000 -22.000
Finans -119.000 -51.000 -72.000 -30.000 -21.000
Resultat før skatt -2.075.000 263.000 2.359.000 1.650.000 469.000
Skattekostnad -20.000 -67.000 -543.000 -415.000 -112.000
Årsresultat -2.094.000 197.000 1.816.000 1.235.000 357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.425.000 1.255.000 1.513.000 1.025.000 345.000
Sum omløpsmidler 12.727.000 7.102.000 12.218.000 7.961.000 4.938.000
Sum eiendeler 14.152.000 8.357.000 13.731.000 8.986.000 5.283.000
Sum opptjent egenkapital 1.205.000 3.324.000 3.427.000 1.711.000 927.000
Sum egenkapital 1.305.000 3.424.000 3.527.000 1.811.000 1.027.000
Sum langsiktig gjeld 1.546.000 237.000 643.000 545.000 0
Sum kortsiktig gjeld 11.300.000 4.695.000 9.561.000 6.629.000 4.256.000
Sum gjeld og egenkapital 14.151.000 8.356.000 13.731.000 8.985.000 5.283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.448.000 42.582.000 43.479.000 29.245.000 19.739.000
Andre inntekter 909.000 -1.990.000 2.594.000 389.000 95.000
Driftsinntekter 52.356.000 40.593.000 46.073.000 29.634.000 19.834.000
Varekostnad -29.896.000 -22.078.000 -29.080.000 -19.440.000 -14.429.000
Lønninger -15.508.000 -12.782.000 -10.488.000 -5.552.000 -3.357.000
Avskrivning -456.000 -362.000 -250.000 -94.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.452.000 -5.056.000 -3.824.000 -2.869.000 -1.500.000
Driftskostnader -54.312.000 -40.278.000 -43.642.000 -27.955.000 -19.344.000
Driftsresultat -1.956.000 314.000 2.431.000 1.680.000 490.000
Finansinntekter 2.000 26.000 11.000 1.000 1.000
Finanskostnader -121.000 -77.000 -83.000 -31.000 -22.000
Finans -119.000 -51.000 -72.000 -30.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -25.000 -300.000 -100.000 -450.000 0
Årsresultat -2.094.000 197.000 1.816.000 1.235.000 357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 0 0 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.425.000 1.235.000 1.305.000 974.000 334.000
Sum varige driftsmidler 1.425.000 1.235.000 1.305.000 974.000 334.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 208.000 51.000 0
Sum anleggsmidler 1.425.000 1.255.000 1.513.000 1.025.000 345.000
Varebeholdning 2.013.000 1.910.000 1.447.000 1.219.000 387.000
Kundefordringer 9.919.000 4.141.000 9.657.000 5.772.000 3.312.000
Andre fordringer 535.000 551.000 165.000 212.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 259.000 499.000 949.000 757.000 1.217.000
Sum omløpsmidler 12.727.000 7.102.000 12.218.000 7.961.000 4.938.000
Sum eiendeler 14.152.000 8.357.000 13.731.000 8.986.000 5.283.000
Sum opptjent egenkapital 1.205.000 3.324.000 3.427.000 1.711.000 927.000
Sum egenkapital 1.305.000 3.424.000 3.527.000 1.811.000 1.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 881.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.546.000 237.000 643.000 545.000 0
Leverandørgjeld 7.719.000 1.676.000 6.740.000 4.093.000 2.895.000
Betalbar skatt 88.000 542.000 404.000 124.000
Skyldig offentlige avgifter 2.077.000 1.811.000 998.000 485.000 703.000
Utbytte -25.000 -300.000 -100.000 -450.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.505.000 1.120.000 1.281.000 766.000 535.000
Sum kortsiktig gjeld 11.300.000 4.695.000 9.561.000 6.629.000 4.256.000
Sum gjeld og egenkapital 14.151.000 8.356.000 13.731.000 8.985.000 5.283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.427.000 2.407.000 2.657.000 1.332.000 682.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.3 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.1 1 1.1
Soliditet 9.2 4 25.7 20.2 19.4
Resultatgrad -3.7 0.8 5.3 5.7 2.5
Rentedekningsgrad -16.2 4.1 29.3 54.2 22.3
Gjeldsgrad 9.8 1.4 2.9 4 4.1
Total kapitalrentabilitet -13.8 4.1 17.8 18.7 9.3
Signatur
04.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
04.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex