Lydhodene AS
Juridisk navn:  Lydhodene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23232260
Solstadveien 1 Solstadveien 1 Fax: 23232261
1453 Bjørnemyr 1453 Bjørnemyr
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 877248682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Overskudd Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.64%
Resultat  
  
-47.3%
Egenkapital  
  
-20.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.456.000 4.586.000 5.830.000 4.186.000 3.219.000
Resultat: -109.000 -74.000 801.000 111.000 -153.000
Egenkapital: 592.000 748.000 809.000 202.000 193.000
Regnskap for  Lydhodene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.456.000 4.586.000 5.830.000 4.186.000 3.219.000
Driftskostnader -3.556.000 -4.658.000 -5.029.000 -4.067.000 -3.357.000
Driftsresultat -100.000 -71.000 801.000 119.000 -139.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -10.000 -4.000 -1.000 -9.000 -14.000
Finans -9.000 -4.000 0 -9.000 -14.000
Resultat før skatt -109.000 -74.000 801.000 111.000 -153.000
Skattekostnad -48.000 14.000 -194.000 -29.000 54.000
Årsresultat -157.000 -61.000 607.000 81.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.008.000 393.000 194.000 128.000 219.000
Sum omløpsmidler 115.000 1.446.000 1.540.000 928.000 811.000
Sum eiendeler 1.123.000 1.839.000 1.734.000 1.056.000 1.030.000
Sum opptjent egenkapital 492.000 648.000 709.000 102.000 93.000
Sum egenkapital 592.000 748.000 809.000 202.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 40.000
Sum kortsiktig gjeld 531.000 1.091.000 926.000 854.000 797.000
Sum gjeld og egenkapital 1.123.000 1.839.000 1.735.000 1.056.000 1.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.226.000 4.586.000 5.830.000 4.127.000 3.264.000
Andre inntekter 230.000 0 0 59.000 -46.000
Driftsinntekter 3.456.000 4.586.000 5.830.000 4.186.000 3.219.000
Varekostnad -62.000 -75.000 -189.000 -201.000 -285.000
Lønninger -2.294.000 -3.225.000 -3.132.000 -2.607.000 -2.127.000
Avskrivning -125.000 -136.000 -74.000 -52.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.075.000 -1.222.000 -1.634.000 -1.207.000 -899.000
Driftskostnader -3.556.000 -4.658.000 -5.029.000 -4.067.000 -3.357.000
Driftsresultat -100.000 -71.000 801.000 119.000 -139.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -10.000 -4.000 -1.000 -9.000 -14.000
Finans -9.000 -4.000 0 -9.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -73.000 0
Årsresultat -157.000 -61.000 607.000 81.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 48.000 34.000 39.000 68.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 345.000 160.000 89.000 151.000
Sum varige driftsmidler 0 345.000 160.000 89.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.008.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.008.000 393.000 194.000 128.000 219.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 655.000 604.000 791.000 442.000
Andre fordringer 39.000 43.000 15.000 50.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 748.000 922.000 87.000 313.000
Sum omløpsmidler 115.000 1.446.000 1.540.000 928.000 811.000
Sum eiendeler 1.123.000 1.839.000 1.734.000 1.056.000 1.030.000
Sum opptjent egenkapital 492.000 648.000 709.000 102.000 93.000
Sum egenkapital 592.000 748.000 809.000 202.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 69.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 40.000
Leverandørgjeld 22.000 88.000 147.000 135.000 61.000
Betalbar skatt 0 0 189.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 490.000 296.000 304.000 364.000
Utbytte 0 0 0 -73.000 0
Annen kortsiktig gjeld 484.000 513.000 294.000 346.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 531.000 1.091.000 926.000 854.000 797.000
Sum gjeld og egenkapital 1.123.000 1.839.000 1.735.000 1.056.000 1.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -416.000 355.000 614.000 74.000 14.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.3 1.7 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 1.3 1.7 1.1 1.1
Soliditet 52.7 40.7 46.6 19.1 18.7
Resultatgrad -2.9 -1.5 13.7 2.8 -4.3
Rentedekningsgrad -17.8 8 13.2 -9.9
Gjeldsgrad 0.9 1.5 1.1 4.2 4.3
Total kapitalrentabilitet -8.8 -3.9 46.2 11.3 -13.5
Signatur
10.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex