Lyngdal Glassrekkverk As
Juridisk navn:  Lyngdal Glassrekkverk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 505 Rom Herdalsveien 3 Fax:
4579 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 916617445
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/8/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.39%
Resultat  
  
41.38%
Egenkapital  
  
32.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.289.000 7.261.000 6.245.000 3.990.000 3.933.000
Resultat: 533.000 377.000 594.000 169.000 369.000
Egenkapital: 1.707.000 1.291.000 998.000 534.000 404.000
Regnskap for  Lyngdal Glassrekkverk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.289.000 7.261.000 6.245.000 3.990.000 3.933.000
Driftskostnader -6.719.000 -6.857.000 -5.618.000 -3.788.000 -3.527.000
Driftsresultat 570.000 404.000 626.000 201.000 405.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -37.000 -27.000 -33.000 -33.000 -36.000
Finans -37.000 -27.000 -33.000 -33.000 -36.000
Resultat før skatt 533.000 377.000 594.000 169.000 369.000
Skattekostnad -117.000 -83.000 -131.000 -38.000 -88.000
Årsresultat 416.000 294.000 464.000 130.000 281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 142.000 165.000 189.000 74.000
Sum omløpsmidler 4.257.000 1.837.000 1.760.000 1.357.000 1.307.000
Sum eiendeler 4.402.000 1.979.000 1.925.000 1.546.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital 1.677.000 1.261.000 968.000 504.000 374.000
Sum egenkapital 1.707.000 1.291.000 998.000 534.000 404.000
Sum langsiktig gjeld 1.157.000 342.000 444.000 541.000 637.000
Sum kortsiktig gjeld 1.538.000 346.000 484.000 470.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 4.402.000 1.979.000 1.926.000 1.545.000 1.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.289.000 7.261.000 6.245.000 3.990.000 3.933.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 7.289.000 7.261.000 6.245.000 3.990.000 3.933.000
Varekostnad -5.144.000 -5.230.000 -4.152.000 -2.353.000 -2.217.000
Lønninger -977.000 -954.000 -946.000 -1.012.000 -947.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -24.000 -20.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -574.000 -649.000 -496.000 -403.000 -353.000
Driftskostnader -6.719.000 -6.857.000 -5.618.000 -3.788.000 -3.527.000
Driftsresultat 570.000 404.000 626.000 201.000 405.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -37.000 -27.000 -33.000 -33.000 -36.000
Finans -37.000 -27.000 -33.000 -33.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 416.000 294.000 464.000 130.000 281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 142.000 165.000 189.000 74.000
Sum varige driftsmidler 145.000 142.000 165.000 189.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 145.000 142.000 165.000 189.000 74.000
Varebeholdning 3.327.000 1.565.000 1.163.000 935.000 1.047.000
Kundefordringer 876.000 136.000 33.000 363.000 139.000
Andre fordringer 34.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 53.000 101.000 564.000 59.000 120.000
Sum omløpsmidler 4.257.000 1.837.000 1.760.000 1.357.000 1.307.000
Sum eiendeler 4.402.000 1.979.000 1.925.000 1.546.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital 1.677.000 1.261.000 968.000 504.000 374.000
Sum egenkapital 1.707.000 1.291.000 998.000 534.000 404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 13.000 14.000 10.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 479.000 0 94.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.157.000 342.000 444.000 541.000 637.000
Leverandørgjeld 700.000 38.000 92.000 44.000 70.000
Betalbar skatt 118.000 84.000 127.000 33.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 116.000 166.000 194.000 83.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 107.000 99.000 106.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.538.000 346.000 484.000 470.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 4.402.000 1.979.000 1.926.000 1.545.000 1.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.719.000 1.491.000 1.276.000 887.000 967.000
Likviditetsgrad 1 2.8 5.3 3.6 2.9 3.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1.2 0.9 0.8
Soliditet 38.8 65.2 51.8 34.6 29.3
Resultatgrad 7.8 5.6 1 5 10.3
Rentedekningsgrad 15.4 15.0 1 6.1 11.3
Gjeldsgrad 1.6 0.5 0.9 1.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 12.9 20.4 32.5 1 29.3
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex