Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngrabben Eiendom As
Juridisk navn:  Lyngrabben Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oldtidsveien 703 Oldtidsveien 703 Fax: 69352930
1747 Skjeberg 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 982249791
Aksjekapital: 136.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
14126%
Resultat  
  
-9.81%
Egenkapital  
  
150%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.113.000 50.000 60.000 50.000 297.000
Resultat: 193.000 214.000 40.000 50.000 5.000
Egenkapital: 63.000 -126.000 -340.000 -380.000 -430.000
Regnskap for  Lyngrabben Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.113.000 50.000 60.000 50.000 297.000
Driftskostnader -6.240.000 0 -20.000 0 -292.000
Driftsresultat 873.000 50.000 40.000 50.000 5.000
Finansinntekter 0 168.000 0 0 0
Finanskostnader -680.000 -4.000 0 0 0
Finans -680.000 164.000 0 0 0
Resultat før skatt 193.000 214.000 40.000 50.000 5.000
Skattekostnad -5.000 0 0 0 0
Årsresultat 189.000 214.000 40.000 50.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.952.000 2.442.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.344.000 1.419.000 64.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 12.296.000 3.861.000 64.000 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -226.000 -440.000 -480.000 -530.000
Sum egenkapital 63.000 -126.000 -340.000 -380.000 -430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.233.000 3.987.000 404.000 404.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 12.296.000 3.861.000 64.000 24.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.113.000 50.000 50.000 50.000 297.000
Andre inntekter 0 0 10.000 0 0
Driftsinntekter 7.113.000 50.000 60.000 50.000 297.000
Varekostnad -6.240.000 0 -20.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -108.000
Driftskostnader -6.240.000 0 -20.000 0 -292.000
Driftsresultat 873.000 50.000 40.000 50.000 5.000
Finansinntekter 0 168.000 0 0 0
Finanskostnader -680.000 -4.000 0 0 0
Finans -680.000 164.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 189.000 214.000 40.000 50.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.592.000 2.442.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.592.000 2.442.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.360.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.952.000 2.442.000 0 0 0
Varebeholdning 821.000 0 0 0 0
Kundefordringer 1.367.000 1.419.000 50.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 20.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 156.000 0 14.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 2.344.000 1.419.000 64.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 12.296.000 3.861.000 64.000 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -226.000 -440.000 -480.000 -530.000
Sum egenkapital 63.000 -126.000 -340.000 -380.000 -430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.228.000 3.987.000 404.000 404.000 454.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.233.000 3.987.000 404.000 404.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 12.296.000 3.861.000 64.000 24.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.889.000 -2.568.000 -340.000 -380.000 -430.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1
Soliditet 0.5 -3.3 -531.3 -1583.3 -1791.7
Resultatgrad 12.3 1 66.7 1 1.7
Rentedekningsgrad 1.3 12.5
Gjeldsgrad 194.2 -31.6 -1.2 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 7.1 5.6 62.5 208.3 20.8
Signatur
10.05.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
TELLE VIDAR
SIGNATUR HVER FOR SEG
TELLE KÅRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex